Absolwentka Państwowej Szkoły Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Koninie w klasie klarnetu. Absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Zasadniczej w Koninie na kierunku edukacja artystyczna oraz absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunku pedagogicznym. Instruktorka nauki gry na instrumentach klawiszowych oraz dętych drewnianych.