Absolwent Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Ignacego Jana Paderewskiego w Koninie. Student Edukacji Artystycznej w zakresie sztuki muzycznej PWSZ w Koninie.