Monthly Archives: grudzień 2020

ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE ONLINE

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Kultury w Gminie Kramsk w dniach od 02.09.2020 do dnia 30.11.2020 roku realizowało zadanie z zakresu  kultura, sztuka , ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego „Zajęcia artystyczne online”. W ramach przedsięwzięcia odbyły się zajęcia nauki gry na instrumentach dla początkujących i zaawansowanych .Zadanie skierowane było dla dzieci i młodzieży z terenu…
Więcej »

Skip to content