ABC Czytelnika

JAK ZAPISAĆ SIĘ DO BIBLIOTEKI?

Należy mieć przy sobie  dokument tożsamości wraz ze zdjęciem i nr Pesel (w przypadku dzieci – Pesel dziecka i dowód tożsamości opiekuna).

 • Na miejscu wypełnia się kartę zapisu, i podaje: imię i nazwisko, adres, pełną datę urodzenia, status „zawodowy” (np. uczeń, rolnik, pracownik umysłowy, emeryt, bezrobotny), tel. kontaktowy. DANE CZYTELNIKA NIE SĄ UDOSTĘPNIANE OSOBOM POSTRONNYM, SĄ WYKORZYSTYWANE TYLKO DO CELÓW STATYSTYCZNYCH.
 • Czytelnik własnym podpisem zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu.
 • Osoby niepełnoletnie zapisują się razem z opiekunem.

A GDY JUŻ SIĘ ZAPISZESZ:

 •  W jakich godzinach czynna jest biblioteka?

Biblioteka w Kramsku  czynna jest 5 dni w tygodniu: poniedziałek-piątek 8-16, czwartek - praca wewnętrzna.

 • Jak sprawdzić czy interesująca mnie książka znajduje się w bibliotece?  Informacji o zbiorach można uzyskać telefonicznie (63 24 70 001) czy interesujący Cię tytuł jest aktualnie dostępny, czy wypożyczony udziela dyżurny bibliotekarz.
 • Czy mogę zarezerwować książkę, jeśli akurat jest wypożyczona?   Tak – Rezerwacji najlepiej dokonać osobiście lub telefonicznie. Należy pamiętać o pozostawieniu bibliotekarzowi swojego nr. tel. Bibliotekarz poinformuje o możliwości odbioru książki telefonicznie.
 •  Ile książek mogę wypożyczyć jednorazowo?  Jednorazowo można wypożyczyć 5 dowolnych książek na okres 1 miesiąca (wg regulaminu)
 •  Po jakim czasie muszę zwrócić książki do biblioteki?  Okres wypożyczenia książki wynosi 1 miesiąc wg regulaminu – ale – UWAGA: przez kolejny 1 miesiąc nie jet naliczana kara, biblioteka tylko  upomina czytelnika. To ukłon w stronę czytelników, np. uczniów którzy potrzebują na dłużej wypożyczyć np. lektury. 2 Miesiące to wystarczający czas żeby skorzystać z potrzebnych książek.
 •  Czy mogę przedłużyć okres wypożyczenia książki?  Tak – Przed upływem terminu zwrotu, książkę da się wyjątkowo prolongować (przedłużyć wypożyczenie) na kolejny miesiąc, pod warunkiem że książka nie jest zamówiona przez innego czytelnika. Można to zrobić telefonicznie lub osobiście.
 • Jakie są konsekwencje przekroczenia terminu zwrotu książki? Czytelnikom nieprzestrzegającym terminu zwrotu książek grożą kary finansowe naliczane 2 miesiące po wypożyczeniu książki (0,10 zł za każdy kolejny dzień od każdego przetrzymanego woluminu. Zatem przetrzymanie książki 1 miesiąc – to kwota ok 3 złote, jeśli osoba przetrzymuje 5 książek jeden miesiąc, kara wynosi 5×3,00= 15,00). Bardzo prosimy o terminowe zwracanie książek!
 • Zgubiłem książkę z biblioteki, co mam zrobić? Nie czekaj, zgłoś ten fakt bibliotekarzowi w wypożyczalni, aby wspólnie znaleźć odpowiednie rozwiązanie dla Twojej sytuacji. Nie lekceważ faktu zagubienia książki. Żebyś Ty, drogi Czytelniku, mógł za darmo wypożyczać książki, biblioteka musiała najpierw ponieść niemałe koszty ich zakupu.
 • Czy muszę być zapisany do biblioteki by skorzystać w Czytelni z księgozbioru podręcznego lub komputera (Internet, Open Office)? Nie, przed skorzystaniem z czytelni lub komputera należy tylko wpisać się na listę odwiedzin wyłożoną w bibliotece.

KOMPUTER I USŁUGI INFORMATYCZNE

 • Użytkownik może korzystać: z internetu, z programów komputerowych (Excel, Word, Power Point) (bezpłatnie)
 • W bibliotece wolno: drukować wyszukane dokumenty (odpłatnie wg ustalonego cennika) i  skanować.

 

Szczegóły w REGULAMINACH  poniżej. PROSIMY O PRZESTRZEGANIE REGULAMINÓW!

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z KOMPUTERA

1. Korzystanie z Internetu i komputera  w Gminnej Bibliotece Publicznej jest bezpłatne.

2. Przy komputerze siedzi tylko jedna osoba!

3. Korzystanie z Internetu jest możliwe tylko w godzinach pracy biblioteki.

4. Korzystanie ze sprzętu komputerowego dozwolone jest za zgodę bibliotekarza.

5. Zabrania się kopiowania i zgrywania programów komputerowych, kopiowania gier,  plików, a  w szczególności programów chronionych objętych prawami autorskimi.

6. Zabrania się instalowania jakichkolwiek programów w zasobach komputera.

7. Użytkownik może korzystać z komputera 30 minut.  Jeśli nie ma kolejki do komputera – czas ten może być  przedłożony, z zastrzeżeniem pkt 2 (patrz wyżej)

10. W przypadku awarii należy bezzwłocznie powiadomić bibliotekarza, jeżeli awaria wystąpiła z winy użytkownika będzie on obciążony kosztami naprawy.

11. Użytkownik nie stosujący się do przepisów regulaminu może być czasowo, a w szczególnie drastycznych przypadkach na stałe pozbawiony praw do korzystania ze sprzętu komputerowego.

Skip to content