29 maja 2012 – “W stronę tradycji” w CKiS w Koninie

Pod takim hasłem Centrum Kultury i Sztuki w Koninie od kilku lat przygotowuje Festiwal Kultury Ludowej – wydarzenie bezpośrednio nawiązujące do naszych regionalnych tradycji związanych ze wschodnią Wielkopolską. Spotkanie łączy trzy dziedziny: muzykę, plastykę i taniec oraz stwarza możliwość wymiany doświadczeń instruktorów i zespołów ludowych.
Właśnie prezentacja tej ostatniej grupy była głównym punktem Festiwalu. Najliczniejszą kategorię stanowiły zespoły śpiewacze - 16. Kapele ludowe reprezentowały cztery miejscowości. Z poszczególnych zespołów wyłonili się soliści śpiewacy, soliści instrumentaliści oraz gawędziarze. W takich kategoriach oceniani byli tegoroczni uczestnicy Festiwalu, a kluczowym elementem oceny była zgodność prezentacji z tradycjami danego regionu (dobór repertuaru, stan zachowania kostiumów, gwary oraz instrumentarium). Nasz GOK reprezentowały: "Wielopolanki", "Świętojanki" oraz "Winniczanki". W programie Festiwalu nie zabrakło również części poświęconej tańcowi. W widowiskowych układach zaprezentowały sięzespoły taneczne z Babiaka, Liśca Wielkiego, Kościelca, Witowa, Brudzewa i Sompolna. Całości wydarzenia dopełnił kiermasz rękodzieła ludowego (wiklina, ręcznie haftowane serwety, rzeźba ludowa) oraz stoiska ze swojskimi potrawami (tutaj widzieliśmy naszą Halinkę Rogowską oraz Zosię Sobieraj). Nagrodę w wysokości 300 zł otrzymały "Wielopolanki" zaś pozostałym naszym zespołom przypadły wyróżnienia po 200 zł. Zobacz protokół foto

Skip to content