FESTIWAL KULTURY

Dnia 11 czerwca 2017 roku w Amfiteatrze w Kramsku odbył się Festiwal Kultury "W stronę tradycji", którego celem były prezentacje ludowych tradycji Wielkopolski Wschodniej. W tym roku festiwal odbył się w ramach projektu "LUDOWE MECYJE - edukacja, animacja, warsztat" dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W części konkursowej festiwalu na scenie kramskiej zaprezentowali się: 4 kapele ludowe, 12 solistów śpiewaków, 3 instrumentalistów, 9 zespołów tanecznych, 2 zespoły stylizowane oraz 11 zespołów śpiewaczych. Występy oceniało trzyosobowe Jury pod przewodnictwem Piotra Dahlig muzykologa,etnografa, profesora Uniwersytetu Warszawskiego, kierownika Katedry Etnomuzykologii w Instytucie Muzykologii UW oraz Doroty Kalinowskiej etnografa z Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku i Piotra Kulki kierownika Zespołu Folklorystycznego "Wielkopolanie", choreografa, managera kultury, eksperta w dziedzinie: kultura,sztuka,ochrona dóbr materialnych i dziedzictwa narodowego.

Po wysłuchaniu komisja postanowiła przyznać dwie równorzędne nagrody w kategorii zespołów śpiewaczych. I nagrodę otrzymał nasz zespół działający przy Gminnym Ośrodku Kultury w Kramsku "Świętojanki" oraz zespół "Tradycja" z Malanowa. Natomiast wyróżnienie otrzymał zespół "Wielopolanki" działający także przy GOK w Kramsku. W kategorii instrumentalistów kapel ludowych najwyższe uznanie jurorów zyskała kapela "To my" z Malanowa oraz "Kłodawiacy" z Kłodawy. W kategorii śpiewaków najwyższą nagrodę otrzymały Felicja Pawlak z Kłodawy oraz Janina Pakule z Malanowa. Wyróżnienie otrzymała solistka Maria Szczepankiewicz z zespołu Wielopolanki. W kategorii instrumentalistów nagrodę przyznano Czesławowi Marciniakowi z Kłodawy. Natomiast w kategorii zespołów stylizowanych nagrodę otrzymał zespół "Echo Kujaw". Nasze "Dzieci Kujaw" otrzymały wyróżnienie. W kategorii zespołów tanecznych najwyżej komisja oceniła Zespół Tańca Ludowego "Uśmiech" z Liśca Wielkiego. Komisja zakwalifikowała do 52 Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych zespół "Tradycja" z Malanowa. Równocześnie do prezentacji muzycznych odbył się konkurs wysypywania wzorów piaskiem. Uczestnicy tworzyli wzory kujawskie białym piaskiem na specjalnie przygotowanej do konkursu powierzchni. Imprezie towarzyszył kiermasz rękodzieła artystycznego. Regionalni twórcy wystawiali swoje wyroby. Odbyły się również otwarte warsztaty garncarskie, wikliniarskie, rzeźbiarskie, haftu. Dużym zainteresowaniem szczególnie wśród młodzieży cieszyły się pokazy toczenia na kole garncarskim naczyń glinianych oraz akcja plastyczna polegająca na pokolorowaniu kredkami przygotowanych rysunków par tancerzy w regionalnych strojach ludowych. Każdy mógł także wykonać wielkopolski haft pod okiem artysty. Dużym powodzeniem, tak uczestników , jak i widzów cieszyło się stoisko z tradycyjnymi lokalnymi potrawami przygotowanymi przez panie  z Stowarzyszenia "Klub Seniora i Juniora" z Kramska oraz Sołectwo Barce.

Integralną częścią festiwalu była wystawa prac plastycznych, którą można było obejrzeć w Świetlicy katechetycznej w Kramsku.

Na zakończenie festiwalu odbyła się potańcówka "Oj dana, dana", czyli zabawa na wzór dawnej potańcówki, którą znakomicie poprowadził zespół z Kociny.

 

Skip to content