BIBLIOTEKA WZNAWIA DZIAŁALNOŚĆ

Biblioteka Publiczna Gminy Kramsk wznawia działalność.

Zgodnie z „Wytycznymi dla funkcjonowania bibliotek w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce”
z 28 kwietnia 2020 roku Ministerstwa Rozwoju oraz rekomendacją Biblioteki Narodowej.

Dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Kramsk podjął decyzję o zdjęciu zakazu działalności Biblioteki od dnia 18 maja 2020 r.

Zdjęcie nakazu, o którym powyżej mowa, dotyczy jedynie Czytelników biblioteki. W nowym reżimie sanitarnym udostępniane będzie wypożyczanie książek oraz ich zwrot.

Czytelnicy korzystający z zasobów biblioteki muszą się dostosować do następujących wymogów:
a) wymagania dotyczące wypożyczania książek:
- czytelnicy nie wchodzą do biblioteki
- zwrot i wypożyczanie książek możliwe będzie przez okno przy
drzwiach wejściowych
- czytelnicy nie będą mieli wolnego dostępu do księgozbioru
oraz czytelni;
- zamiar wypożyczenia książek należy zgłosić telefonicznie
(63 24 70 001)
- czytelnicy, którzy przyjdą po zamówione książki, muszą mieć
założone maseczki i rękawiczki ochronne;

b) wymagania dotyczące zwrotu książek:
- dla zwracanych książek zostanie wyznaczone miejsce
- zwrot książek obwarowany jest podobnymi wytycznymi, jak w
wypadku wypożyczania, tj. czytelnicy muszą mieć
założone maski i rękawiczki;
- zwracane książki muszą być spakowane w kartoniku, na
którym zamieszczony będzie numer karty czytelnika, ilość
książek oraz data zwrotu;
- zwracane książki będą podlegać tygodniowej kwarantannie i
przez ten czas nie będą wypożyczane innym czytelnikom;

Zarówno zamawianie, jak i zwrot książek możliwy będzie od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00

Skip to content