W stronę tradycji

"W stronę tradycji" - festiwal kultury ludowej

Tradycja ludowego śpiewu i muzykowania jest cenną i istotną częścią polskiego, niematerialnego dziedzictwa kulturowego, która to część nie może zostać zaprzepaszczona w nowych warunkach cywilizacyjnych. Stanowi ona bowiem o tożsamości lokalnej, regionalnej i ogólnonarodowej. Cieszy fakt, że zainteresowanie pielęgnowaniem tradycyjnego śpiewu i muzykowania rośnie wśród młodego pokolenia. Daje to nadzieję na prawidłową realizację podstawowych założeń Festiwalu także w przyszłości.

Na kramskiej scenie zaprezentowało się 11 zespołów śpiewaczych, 2 kapele ludowe, 2 zespoły stylizowane oraz 10 solistów.

Komisja Artystyczna w składzie:
Piotr Dahlig - muzykolog, etnograf, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, kierownik Katedry Etnomuzykologii w Instytucie Muzykologii UW – przewodniczący komisji artystycznej, Elżbieta Sztamblewska – etnograf Muzeum Okręgowego w Koninie, Piotr Kulka - kierownik artystyczny Zespołu Folklorystycznego „Wielkopolanie”, przyznała: w kategorii zespołów śpiewaczych - I nagrodę zespołowi „Świętojanki” z Gminnego Ośrodka Kultury w Kramsku, nagroda ufundowana przez Starostwo Powiatowe w Koninie (700 PLN) oraz Centrum Kultury i Sztuki w Koninie (200), II nagrodę zespołowi „Osieczanki” z Osieka Małego, nagroda ufundowana przez Centrum Kultury i Sztuki w Koninie (600), II Nagrodę zespołowi „Dobrowianki” z Dobrowa, nagroda ufundowana przez Centrum Kultury i Sztuki w Koninie (600), III nagrodę zespołowi „Wielopolanki” z Gminnego Ośrodka Kultury w Kramsku, nagroda ufundowana przez Centrum Kultury i Sztuki w Koninie (400), III nagrodę zespołowi „Na swojską nutę” z Gminnego Ośrodka Kultury w Wierzbinku, nagroda ufundowana przez Centrum Kultury i Sztuki w Koninie (400); w kategorii zespołów stylizowanych nagrody dla: zespołu „Dzieci Kujaw” z Gminnego Ośrodka Kultury w Kramsku, nagroda ufundowana przez Centrum Kultury i Sztuki w Koninie (400) oraz zespołu „Echo Kujaw” z Gminnego Ośrodka Kultury w Wierzbinku, nagroda ufundowana przez Centrum Kultury i Sztuki w Koninie (400).
Maria Szczepankiewicz w kategorii śpiewaków otrzymała nagrodę w wysokości 300 PLN ufundowaną przez Wójta Gminy Kramsk.

Równolegle odbywał się konkurs "Kujawskie sypanie piaskiem". Sypanie piaskiem to zwyczaj sięgający pamięcią XIX wieku, rozpowszechniony wśród społeczności wiejskiej. Wysypywanie praktykowane było zwłaszcza przed świętami. Wysypywano dróżki prowadzące do domostw, polepy w chałupach, kiedy polepy w chałupach zastąpiono podłogami wzory wysypywano w obejściu. Wzory najczęściej przedstawiały esownice, ślimacznice, ukwieconą rózgę. Znane były także na planie koła i występujące na haftach kujawskich.

Festiwalowi towarzyszyły pokazy rękodzieła artystycznego, wyrobów z wikliny, rzeźby, sztuki kulinarnej oraz warsztaty artystyczne.
Na zakończenie na scenie wystąpił zespół folklorystyczny "Wielkopolanie" działający w strukturach Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu.
Organizatorami festiwalu byli: Centrum Kultury i Sztuki w Koninie, Wójt Gminy Kramsk oraz GOK w Kramsku.

Skip to content