XIII KRAMSKIE WYBIJANIE ŻURU ONLINE

Tradycyjnie przed świętami wielkanocnymi w Kramsku organizowane jest „wybijanie żuru“. To impreza nawiązująca do lokalnej tradycji, która była symbolicznym pożegnaniem się z żurem, spożywanym przez cały Wielki Post. Zwyczaj polegał na tym, że grupa młodych mężczyzn zamalowywała żurem okna domów, w których mieszkały panny.

Od kilkunastu lat mieszkańcy Kramska starają się przypomnieć tę tradycję. Tegoroczne  "XIII Kramskie Wybijanie Żuru"  ze względu na epidemię koronawirusa, odbyło się bez udziału publiczności ,w reżimie sanitarnym. Nieodłącznym elementem uroczystości były konkursy kulinarne na "Potrawę wielkanocną" i  Mistrza Żuru" oraz konkurs plastyczny na "Ozdobę wielkanocną".

Do rywalizacji przystąpiło dziesięć sołectw z gminy Kramsk. I nagrodę  za najlepszą potrawę otrzymało sołectwo Wielany  . Natomiast "Mistrzem Żuru" zostało sołectwo Pąchów. Konkursy kulinarne oceniała  komisja w składzie : Pani Katarzyna Hryciuk - nauczyciel Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie – przewodnicząca  komisji , Pani Halina Wójcik - Prezes Zarządu Spółdzielni Socjalnej "Razem do sukcesu" – członek komisji oraz  Pan Przemysław Domagalski - Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Kramsku– członek komisji.

Obok konkursów kulinarnych uroczystość uświetniły występy zespołów działających przy Gminnym Ośrodku Kultury w Kramsku - "Dzieci Kujaw', "Sentymentalne Serca", Kramska Kapela Podwórkowa".

Uroczystość „Kramskie Wybijanie Żuru” promująca dziedzictwo lokalne była  realizowana w ramach projektu grantowego "Promocja obszaru Stowarzyszenia Wielkopolska Wschodnia - edycja II", dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 PROW 2014-2020

Nagrody specjalne w konkursach kulinarnych ufundowało Starostwo Powiatowe w Koninie.

http://www.youtube.com/watch?v=KM2okyJmfUA&t=571s

Skip to content