opracowywanie zestawień bibliograficznych • prowadzenie kartotek osobowych • opracowywanie księgozbioru regionalnego • przygotowywanie selekcji księgozbioru • przygotowywanie konkursów i opracowywanie regulaminów • prowadzenie warsztatu informacyjnego • działalność kulturalno-oświatowa • organizowanie spotkań , prelekcji, odczytów, wystaw • organizowanie imprez, rocznic, uroczystości • współpraca z organizacjami i instytucjami.

Skip to content