Młodzieżowa Orkiestra Dęta w Kramsku  powstała w 1917 roku . Wówczas kapelmistrzem został Wacław Kolasiński. Pierwszy występ orkiestry odbył się w 1923 roku na Eliminacjach Powiatowych w Koninie. W roku 1924 orkiestra brała udział w Ogólnopolskim Przeglądzie Orkiestr OSP w Warszawie, a w roku 1928 wzięła udział w Wojewódzkim Przeglądzie Orkiestr w Łodzi. Orkiestra zajęła I miejsce i nagrodę – srebrną trąbkę. W roku 1930 orkiestra zajęła II miejsce w Przeglądzie Orkiestr w Poznaniu i dostąpiła zaszczytu prowadzenia defilady. W czasie wojny orkiestra nie działała, dopiero po wojnie reaktywowano orkiestrę i już w 1946 orkiestra liczyła 25 młodych członków , a trzy lata później orkiestra liczyła 50 osób. W roku 1961 kapelmistrzem orkiestry zostaje Bolesław Tylkowski, a orkiestra liczyła wówczas 27 członków. Orkiestra uświetniała swoim występem uroczystości kościelne oraz gminne. W roku 1982 kapelmistrzem orkiestry zostaje Tadeusz Werbiński, wieloletni dyrygent orkiestry górniczej. W ciągu jednego roku wyszkolił 10 chłopców do gry w orkiestrze , a rok później orkiestra brała udział w Eliminacjach Wojewódzkich Orkiestr Strażackich w Rychwale, gdzie zajęła II miejsce. W roku 1991 orkiestra obchodzi 75-lecie istnienia. Do tego jubileuszu orkiestrę przygotował Tadeusz Grzanka. W tym samym roku orkiestra bierze udział w Przeglądzie Orkiestr Dętych i otrzymuje w nagrodę tubę i klarnet. W roku 1999 kapelmistrzem orkiestry zostaje Adam Kołodziejczak , nauczyciel ze Szkoły Muzycznej w Kole. W następnym roku przychodzi sukces i orkiestra bierze udział w VIII Wielkopolskim Turnieju Orkiestr Dętych w Grodzisku Wielkopolskim i zajmują III miejsce i zdobywają również puchar burmistrza Grodziska Wielkopolskiego. W roku 2007 kapelmistrzem orkiestry zostaje pan Przemysław Domagalski – , młody muzyk, doświadczony pedagog. Dla  kapelmistrza było to wielkie wyzwanie, ponieważ orkiestra posiadała wieloletnią tradycję przekazywaną z pokolenia na pokolenie , a w chwili przejęcia orkiestra liczyła około 10 członków ,była to głównie młodzież. Musiał budować niemal od podstaw całą obsadę orkiestry. Od tego momentu rozpoczęła się ciężka i systematyczna praca mająca na celu rozwój orkiestry oraz  jak najszybsze przygotowanie zespołu  do pierwszego występu .Początki działalności  polegały głównie na naborze adeptów do orkiestry , poszukiwaniu repertuaru, kompletowaniu instrumentów muzycznych , poszukiwaniu doskonalszych metod pracy z młodzieżą . Jednocześnie z objęciem stanowiska kapelmistrz rozpoczyna indywidualne i grupowe zajęcia nauki gry na instrumentach.

Wszystko to, sprawiło , że do orkiestry przybywało coraz więcej młodzieży. W tym samym roku kapelmistrz obejmuje funkcję dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Kramsku. Następują radykalne zmiany w orkiestrze. Nabór młodych orkiestrantów był tak silny, że kapelmistrz zmienia nazwę na Młodzieżową Orkiestrę Dętą  przy OSP i GOK w Kramsku.                 Od tej chwili rozwój orkiestry nabrał przyspieszenia. Dzięki przychylności Urzędu Gminy  orkiestra wzbogaciła się  o nowe instrumenty muzyczne. W roku 2014 w  ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów na realizację zadania  „Zakup wyposażenia i organizacja zajęć muzycznych dla Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Kramsku” orkiestra otrzymała dofinansowanie i zostały zakupione instrumenty muzyczne Aby podnieść estetykę i ujednolicić wygląd muzyków zostały zakupione także komplety umundurowania dla członków orkiestry. Galowe stroje wykorzystują podczas koncertów i występów. W roku 2009 z inicjatywy kapelmistrza przy Ośrodku kultury powstaje szkółka nauki gry na instrumentach , w której obecnie pracuje 3 instruktorów., którzy szkolę członków orkiestry oraz młodych adeptów, aby w przyszłości zasilić szeregi orkiestry.. Dwa lata intensywnych ćwiczeń pod kontrolą kapelmistrza , instruktorów i  zaangażowanie młodzieży daje niespodziewane rezultaty.  Bo już roku 2009 po raz pierwszy  orkiestra daje koncert na wadowickim rynku pt „Strażacy Ojcu Świętemu w Hołdzie” z okazji 89 rocznicy urodzin Jana Pawła II,  a także koncert z okazji Dni Otwartych Koszar w 33 Bazie Lotniczej w Powidzu.. Ważnym wydarzeniem dla rozwoju orkiestry było utworzenie w roku 2009 grupy tanecznej Mażoretki  pod kierunkiem Joanny Nowickiej.  W ten sposób podniosły się walory estetyczne orkiestry podczas musztry paradnej, przemarszów jak również w czasie koncertów. Wywijające pałeczkami dziewczęta stają się dodatkową atrakcją , swymi układami choreograficznymi tworzą prawdziwy show. Rok 2010 okazał się przełomowy dla młodego zespołu, kapelmistrz pan Przemysław Domagalski uznał, że orkiestra jest gotowa do rywalizacji . W składzie 43 członków orkiestra zadebiutowała w XX Przeglądzie Amatorskich Orkiestr Dętych „O Kleczewską Wieżę” i otrzymała „Srebrną Wieżę”. Znakomity występ zmobilizował Orkiestrę do bardziej intensywnych prób. Ten rok był bardzo pracowity dla Orkiestry, częste koncerty z okazji Dnia Samorządowca w Izabelinie, z okazji Święta Policji w Kramsku, udział w III Spotkaniach Orkiestr Dętych w Kramsku oraz nagranie własnej płyty CD „EVER GREEN”. Rok 2011 przynosi Orkiestrze kolejne sukcesy. Orkiestra bierze udział w I Festiwalu Orkiestr Dętych w Głownie i zajmuje I miejsce oraz I miejsce na Festiwalu Orkiestr Dętych Wielkopolski Wschodniej w Grzegorzewie. Dają także koncert na VIII Impresjach Muzycznych Orkiestr Dętych w Rychwale. W roku 2012 orkiestra obchodzi 95 – lecie istnienia. Podczas  Jubileuszu orkiestra daje  wspaniały koncert. Wielkim wydarzeniem dla młodych muzyków było zdobycie w 2014 roku Grand Prix w Turnieju Orkiestr Dętych o puchar „Złote Ryby” w Szamocinie oraz nagroda dla najlepszego kapelmistrza pana Przemysława Domagalskiego. W miarę rozwoju orkiestra coraz częściej bierze udział w różnego rodzaju   przeglądach i konkursach podnosząc własny poziom artystyczny. Koncertuje na imprezach w różnych miejscowościach naszego regionu. Dużym powodzeniem cieszyły się koncerty : Koncert „Pod Platanem” z okazji 15-lecia istnienia Centrum Szkoleniowego Wiedza w Koninie, koncert podczas „Wieczorów filmowych” w kinie Helios, koncert w kościele pw. NMP Królowej Polski w Koninie, koncert podczas fety w Koninie oraz koncert „Kolęda na wysokości” w Koninie.

Wielkim i pamiętnym sukcesem był występ w roku 2015  w Wojewódzkim Przeglądzie Orkiestr Dętych w Kaliszu, gdzie orkiestra zajmuje I miejsce. A w roku następnym  III miejsce w XXIV Regionalnym Przeglądzie Orkiestr Dętych w Ciechocinku.

 

 

Skip to content