gromadzenie księgozbioru • opracowywanie księgozbioru • udostępnianie księgozbioru • komputeryzacja zbiorów   biblioteki • prowadzenie rejestru wpływu • prowadzenie rejestru ubytków • prowadzenie rejestru czytelników • prowadzenie statystyki dziennej wypożyczeń i odwiedzin • sporządzanie sprawozdań statystycznych • przygotowywanie planów pracy • prowadzenie ksiąg inwentarzowych.

Skip to content