10 lipca – W stronę tradycji – Kramsk 2014

6 lipca br. w naszym amfiteatrze zaprezentowały się zespoły śpiewacze, kapele ludowe, zespoły taneczne, śpiewacy, instrumentaliści i gawędziarze. Po raz pierwszy na Festiwalu wystąpiły zespoły stylizowane, preferujące repertuar bardziej popularny i współczesny. Przedstawiciele poszczególnych kategorii starali się najdokładniej odzwierciedlić folklor regionu, który reprezentowali. Odpowiedni dobór repertuaru, stroju, gwary, instrumentów, walory wokalne to elementy, które były brane pod uwagę przez jury podczas oceny artystycznej. Nasz ośrodek reprezentowały: "Dzieci Kujaw", "Wielopolanki", "Świętojanki" oraz "Winniczanki". Równolegle do prezentacji muzycznych odbywał się konkurs wysypywania wzorów piaskiem. Rozstrzygnięto także konkurs poświęcony tradycjom w twórczości plastycznej, na który można było zgłaszać prace o charakterze ludowym. Komisja Artystyczna w składzie: Piotr Dahlig - muzykolog, etnograf, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, kierownik Katedry Etnomuzykologii w Instytucie Muzykologii UW – przewodniczący komisji artystycznej, Elżbieta Sztamblewska – etnograf Muzeum Okręgowego w Koninie oraz Piotr Kulka - kierownik artystyczny Zespołu Folklorystycznego „Wielkopolanie”, po wysłuchaniu 10 zespołów śpiewaczych, 2 kapel ludowych, 2 zespołów stylizowanych, zespołu tanecznego, 9 solistów, postanowiła przyznać: w kategorii zespołów śpiewaczych I miejsce zespołowi „Wielopolanki” z Gminnego Ośrodka Kultury w Kramsku, nagroda ufundowana przez Centrum Kultury i Sztuki w Koninie (500 zł) i Wójta Gminy Kramsk (300 zł), II miejsce zespołowi „Świętojanki” z Gminnego Ośrodka Kultury w Kramsku, nagroda ufundowana przez Centrum Kultury i Sztuki w Koninie (500 zł), II miejsce zespołowi „Zgoda” ze Smulska z Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej Gminy w Przykonie, nagroda ufundowana przez Centrum Kultury i Sztuki w Koninie (500 zł), III miejsce zespołowi „Dobrowianki” z Dobrowa, nagroda ufundowana przez Centrum Kultury i Sztuki w Koninie (400 zł), zaś w kategorii zespołów stylizowanych nagrodę Zespołowi „Dzieci Kujaw” z Gminnego Ośrodka Kultury w Kramsku, nagroda ufundowana przez Centrum Kultury i Sztuki w Koninie (300 zł). 150 zł otrzymała również Stanisława Dziardziel w kategorii gawędziarze. Organizatorem festiwalu byli CKiS w Koninie oraz nasz GOK. Gościem specjalnym festiwalu był Zespół Folklorystyczny „Wielkopolanie” z Poznania. Zobacz: festiwal | Wielkopolanie

 

Skip to content