21 listopada 2011 – Inauguracja Roku Kulturalnego

Spotkanie inaugurujące nowy rok kulturalny 2011/2012 odbyło się w minioną środę  w Domu Pracy Twórczej w Kramsku. Przemysław Domagalski - dyrektor GOK-u, przywitał zaproszonych gości (wysłano około 200 zaproszeń imiennych), oraz wszystkich pozostałych, którzy skorzystali ze zmiany formuły tych spotkań (dotychczas były to spotkania wyłącznie dla grona osób z kulturą związanych), oraz dokonał prezentacji dorobku i osiągnięć nie tylko... ośrodka. Minutą ciszy uczono pamięć o zmarłej niedawno Marii Wolnej. Należy bowiem zauważyć, że był to rok nieco odmienny od poprzednich, albowiem organizacją kilku imprez masowych  o charakterze kulturalnym zajęły się osoby z ośrodkiem na co dzień nie związane zawodowo (radni, sołtysi, stowarzyszenie). Potem były okolicznościowe przemówienia wójta gminy Józefa Dropa oraz wicestarosty konińskiego Andrzeja Nowaka. Więcej chętnych do przemówień o kulturze nie było. Okolicznościowe podziękowania do wszystkich zespołów, grupy mażoretek, wyróżniającym się instruktorom oraz animatorom: Joannie Nowickiej, Pawłowi Ciesielskiemu, Adamowi Kołodziejczakowi, Kasi Szkudlarek, Mariannie Iwińskiej, Annie Ziemniczak, Ilonie Jedlińskiej, Halinie Rogowskiej, Marioli Łaszkiewicz-Głowackiej, Magdalenie Plato, Annie Majkowskiej, Iwonie Skuteckiej-Michalak oraz piszącemu ten tekst, wręczyli wójt gminy Józef Drop w towarzystwie dyrektora ośrodka Przemysława Domagalskiego. Słowa podziękowania padły również pod adresem sponsorów i osób wspierających ośrodek kultury. Następnie na scenie zaprezentowali się - "występujący w naszych barwach" - kabaret "Zawierucha", oraz goście "z za miedzy" - kwintet "Master Brass". Obydwa występy zostały nagrodzone przez zgromadzoną publiczność burzliwymi oklaskami. Zobacz foto