28 stycznia 2009

Tradycyjnie jak co roku, Gminny Ośrodek Kultury oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zorganizowały Dzień Seniora. Mieszkańcy sołectw Kramska, Kramsk-Pola, Lichnowa, Kramsk-Łazów, Kramsk-Łęgów i zaproszeni goście spotkali się w sali OSP w Kramsku, by spędzić ze sobą parę miłych godzin. Wszystkich zebranych powitała pani Anna Mizerna zastępca dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i złożyła Seniorom  najserdeczniejsze życzeń. Do życzeń dołączyła się pani Aleksandra Majkowska, zastępca wójta gminy Kramsk.
W części artystycznej wystąpiły dzieci ze Studia Piosenki: Krystian Cichocki, Katarzyna Szkudlarek, Klaudia Wiśniewska, Milena Adamczyk, zespół teatralno-obrzędowy „Świętojanki” ze spektaklem „W wiejskiej kuźni”,  Kramska Kapela Podwórkowa oraz miejscowy zespół  „Sentymentalne serca”. Spotkanie miało charakter bardzo uroczysty i świąteczny. Wszyscy zebrani świetnie się bawili, a życzeń dla seniorów nie było końca. Zobacz foto