DOŻYNKI DIECEZJALNO-POWIATOWO-GMINNE 2018

Zgodnie ze staropolską tradycją 19 sierpnia 2018 roku obchodziliśmy Dożynki Diecezjalno-Powiatowo-Gminne w Kramsku. Uroczystości dożynkowe rozpoczęły się Mszą św. dziękczynną w intencji rolników w Kościele Parafialnym św. Stanisława BM w Kramsku, w której przewodniczył Ks. Biskup Wiesław Mering ordynariusz  diecezji włocławskiej . Licznie przybyłych do świątyni parafian i gości zaproszonych powitał ks. prałat Sławomir Kasprzak proboszcz parafii w Kramsku .  Podziękował wszystkim rolnikom za ich całoroczny trud i udział we wspólnym dziękczynieniu za tegoroczne plony. Starostowie tegorocznych dożynek Dorota Mizerna i Józef Nawrocki podziękowali księdzu Biskupowi za przewodniczenie Mszy św. i wygłoszoną homilię. Uroczystą liturgię  zakończyła pieśń „ Boże coś Polskę”, po której ks. Biskup Wiesław Mering dokonał aktu poświęcenia bochnów chleba wypieczonych z tegorocznej mąki, owoców oraz dożynkowych wieńców, prezentowanych wokół świątyni parafialnej. Po uroczystej Mszy św. barwny korowód dożynkowy przemaszerował ulicami Kramska do pobliskiego amfiteatru, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości dożynkowych. Korowód dożynkowy poprowadziła Młodzieżowa Orkiestra Dęta pod przewodnictwem kapelmistrza Przemysława Domagalskiego w akompaniamencie Mażoretek. Korowód tworzyły także delegacje gmin z wieńcami, poczty sztandarowe, delegacje z chlebami, liczna grupa mieszkańców , a także zaproszeni goście : parlamentarzyści, przedstawiciele władz wojewódzkich, przedstawiciele władz powiatu i gminy, radni powiatowi i gminy. Korowód zamykali starostowie dożynek oraz maszyny rolnicze.

         Następnie odbyła się część oficjalna dożynek zainaugurowana hymnem państwowym odegranym przez Młodzieżową Orkiestrę Dętą w Kramsku. Uroczystego otwarcia dożynek dokonali starosta koniński Stanisław Bielik  i wójt gminy Kramsk Józef Drop. Z dożynkowej sceny padły słowa podziękowania dla rolników za ich trud włożony w zbiór plonów. Część oficjalna była też czasem na przemówienia zaproszonych gości, w tym delegacji z Niemiec i Ukrainy.

         Święto plonów to czas na modlitwę, na dożynkowy korowód wieńcowy oraz na wręczenie odznaczeń . Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi  przyznał odznaczenia  „Zasłużony dla rolnictwa” sześcioro rolnikom z powiatu konińskiego ,wśród nich nasz reprezentant Pan Kazimierz Andrzejewski rolnik z Ksawerowa. .Ogłoszono  także wyniki XVI edycji  konkursu „ Powiatowy Rolnik Roku”. Prezentacji gospodarzy o tytułu dokonał przewodniczący kapituły konkursu Zenon Paszek. . Akty nominacji otrzymało dziesięć wyróżnionych gospodarstw. Do grona laureatów konkursu dołączyło pięcioro z nich. Z gminy Kramsk laureatami zostali : Magdalena i Radosław Jaworscy z miejscowości Ranna, Marta i Mariusz Kowalscy z Ksawerowa oraz Irena i Marian Rusinowie z Polic. Zdobywcy tytułu „Powiatowy Rolnik Roku” zostali uhonorowani statuetkami „żniwiarza”. Natomiast pozostali otrzymali atrakcyjne nagrody  ufundowane przez wójtów, burmistrzów oraz przedstawicieli konińskich instytucji i lokalnego biznesu.

         Doniosłym  punktem uroczystości było przekazanie chleba -owocu pracy ludzkich rąk. Tego zaszczytnego aktu dokonali starostowie dożynek Dorota Mizerna i Józef Nawrocki w asyście Darii Modelskiej i Rafała Kąkolewskiego przekazali  na ręce honorowych gospodarzy dożynek : Ks.  Biskupa Włocławskiego Wiesława Meringa, starosty konińskiego Stanisława Bielika , wójta gminy Kramsk Józefa Dropa i ks. Prałata Sławomira Kasprzaka dożynkowe chleby ,wygłaszając  „  Proszę przyjąć te bochny chleba wypieczone z tegorocznego zboża. Krajcie nie dużo nie mało, by ich nigdy  nie zabrakło i dla wszystkich stało”. Gospodarze przyjęli chleb i obiecywali dzielić je sprawiedliwie aby dla wszystkich wystarczyło. Zgodnie z tradycją starostowie  i gospodarze dożynek poczęstowali chlebem  wszystkich zgromadzonych.

         Kolejnym wydarzeniem , które dostarczyło wiele emocji był wybór „Najpiękniejszego wieńca Dożynkowego”. Spośród trzydziestu jeden wieńców zwycięskim okazał się z KGW z Półwioska Starego gmina Ślesin i to właśnie ten będzie reprezentował powiat koniński na dożynkach wojewódzkich., II miejsce otrzymało Stowarzyszenie Mieszkańców Sołectwa Morzyczyn gmina Wierzbinek , a III miejsce otrzymało sołectwo Kramsk. Laureaci z rąk starosty konińskiego Stanisława Bielika i wójta gminy Kramsk Józefa Dropa otrzymali dyplomy i nagrody. Dla pozostałych przygotowano okolicznościowe torby pełne niespodzianek i dyplomy.  Ogłoszono również wyniki gminnego konkursu” Na najpiękniejszy wieniec dożynkowy”. Do konkursu zgłosiło się pięć sołectw: Kramsk, Kramsk-Łazy, Kramsk-Pole, Rudzica oraz sołectwo Podgór. Tym razem przyznano wszystkim sołectwom z gminy Kramsk nagrody specjalne oraz dyplomy, które wręczył Pan Józef Drop Wójt gminy Kramsk.

         Po części oficjalnej przyszedł czas na muzykę, zabawę oraz na tradycyjne przyśpiewki w wykonaniu zespołów działających przy Gminnym Ośrodku Kultury w Kramsku. Na scenie wystąpili również Kramska Kapela Podwórkowa, zespół Pieśni i Tańca „Wesoły” z Zelwy na Białorusi. Gwiazdą wieczory był  zespół Dziani – książę cygański ,syn gwiazdora Don Vasyla. Koncert w jego wykonaniu rozruszał całą publiczność i dostarczył wielu radości.  Gościem specjalnym tegorocznych dożynek była  Marta Manowska prezenterka telewizyjna, prowadząca popularny program „Rolnik szuka żony”.

         Uczestnicy dożynek mogli skosztować kulinarnych smakołyków przygotowanych przez sołectwa gminy Kramsk oraz obejrzeć wystawę pojazdów paramilitarnych .

Dożynki zakończyły się zabawą z zespołem Debiut.

Dożynki Diecezjalno-Powiatowo – Gminne w Kramsku to szczególna okazja, by podziękować rolnikom , przekazać wyrazy szacunku i wdzięczności za ich ciężką pracę i codzienny trud, za każdą kroplę potu zraszającą naszą rolę oraz za umiejętność współpracy i jednoczenia się wokół wspólnego celu.

W imieniu organizatorów dożynek pragnę serdecznie podziękować wszystkim osobom, które włączyły się w organizację tegorocznych Dożynek Diecezjalno-Powiatowo - Gminnych w Kramsku. Szczególne podziękowania kieruję do ekscelencji Ks. Biskupa Wiesława Meringa za celebrowanie Mszy Św. i  , Ks. Prałatowi Sławomirowi Kasprzakowi Proboszczowi parafii Kramsk za przygotowanie uroczystości w kościele . Wielkie słowa podzięki kieruję na ręce  Pana Stanisława Bielika Starosty Konińskiego ,  Pana Józefa Dropa Wójta Gminy Kramsk , Pana Witolda Nowaka  Naczelnika Wydziału Rozwoju i Promocji w Koninie oraz Pana Andrzeja Nowaka Kierownika oświaty w Kramsku za zaangażowanie, koordynację  przygotowań, doskonałą współpracę  oraz czuwanie nad całością przygotowań i trwaniem uroczystości. Dziękuję moim  pracownikom Gminnego Ośrodka Kultury w Kramsku i  pracownikom Starostwa Powiatowego w Koninie , radnym gminy , a w szczególności Pani Dorocie Kubsik , Pani Halinie Rogowskiej , Józefowi Nawrockiemu i Anecie Plecka. Duże podziękowania należą się Pani Julii Kuczmańskiej – Benec za przygotowanie scenografii podczas dożynek , Klubowi Seniora i Juniora w Kramsku, druhom strażakom  z gminy Kramsk,  OSP w Kramsku, sołectwom gminy za przygotowanie dekoracji oraz potraw kulinarnych ,a przede wszystkim  mieszkańcom Kramska, którzy aktywnie włączyli się w przybranie ulic Kramska ,  pracownikom Urzędu Gminy w Kramsku ,  sponsorom dożynek  oraz wszystkim tym, którzy przyczynili się  w przygotowanie uroczystości. Jestem dumny, że dzięki doskonałej współpracy Święto Plonów stało się prawdziwym wyrazem wdzięczności za rolniczy trud. Za okazaną pomoc jeszcze raz  wszystkim dziękuję . Dzięki Wam Dożynki Diecezjalno – Powiatowo- Gminne  w Kramsku miały wspaniałą oprawę, niepowtarzalny klimat i charakter, sprawiły radość wszystkim zaproszonym gościom oraz satysfakcję mieszkańcom Gminy.

                                                                                       Przemysław Domagalski

                                                                   Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Kramsku