13 grudnia 2010

2 grudnia 2010 roku odbyło się otwarcie wystawy podsumowującej 32. Przegląd Twórczości Plastycznej „O Złotą Sztalugę”. Licznie przybyła publiczność mogła podziwiać niezwykle bogatą i różnorodną twórczość 47 autorów wywodzących się głównie z subregionu konińskiego. Były to prace z dziedziny malarstwa, fotografii i rzeźby. Nagrodami ufundowanymi przez Centrum Kultury i Sztuki w Koninie wyróżniono: Pawła Barwinka (fotografia), Grzegorza Buciaka (rzeźba), Tadeusza Kmiotka (malarstwo), Mirosława Jurgielewicza (fotografia), Helenę Kozłowską (malarstwo), Zofię Kurpiewską (malarstwo), Barbarę Lisiak-Struglińską (malarstwo), Mariusza Markiewicza (rzeźba), Elżbietę Młodzieniak (malarstwo), Krystynę Ruminkiewicz (malarstwo), Marka Tomickiego (malarstwo), Agnieszkę Waszkowiak (malarstwo). Wyróżnienia specjalne otrzymały pracownie rzeźbiarskie prowadzone przez pana Piotra Staszaka z Brudzewa i panią Mariannę Iwińską z Kramska. Ponadto komisja artystyczna przyznała nagrodę specjalną z okazji Roku Chopinowskiego Kazimierzowi Białkowskemu (za zestaw prac), zaś wyróżnienie honorowe otrzymała Aneta Saks (malarstwo). Nagroda główna 32. Przeglądu Twórczości Plastycznej o „ Złotą Sztalugę” została wręczona Renacie Gierwielaniec z Konina za zestaw obrazów.
Otwarcie wystawy uświetnił występ duetu gitarowego – Katarzyny Mazan i Katarzyny Wydro - z Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. I. J. Paderewskiego w Koninie, gdzie kształcą się w klasie gitary u pana Andrzeja Majewskiego.
Na zakończenie spotkania wszyscy goście uraczeni zostali słodkościami ufundowanymi przez piekarnię „DALEN”.
Wystawie towarzyszył kiermasz bożonarodzeniowy przygotowany przez Warsztat Terapii Zajęciowej w Michalinowie i panią Ewę Jakubowską.