JUBILEUSZ 50-LECIA “ŚWIĘTOJANEK”

W dniu 21 listopada w Święćcu odbyła się piękna uroczystość Jubileusz 50-lecia działalności artystycznej zespołu ludowego „Świętojanki”. Impreza  zgromadziła wielu znamienitych gości , na czele z Wójtem Gminy Kramsk Panem Andrzejem Nowakiem, przewodniczącym Rady Gminy Panem Markiem Lidźbińskim, zastępcą Wójta Gminy Panią Dorotą Kubsik, sekretarzem Gminy Panią Marią Kordyl, skarbnikiem gminy Panią Marianną Desecką, dyrektorem Gminnego Ośrodka Kultury Panem Przemysławem Domagalskim, ks. Prałatem Sławomirem Kasprzakiem. Obecni byli także  radny i sołtys  sołectwa , zaprzyjaźnione zespoły działające przy Gminnym Ośrodku Kultury w Kramsku, sympatycy i przyjaciele zespołu. Wszystkich przybyłych powitał Jubilat Pan Wiesław Adamczyk. Uroczystość rozpoczęła się lampką szampana i odśpiewaniem tradycyjnego 100 lat dla Jubilatów. Zespół „Świętojanki” zaprezentował część swojego bogatego repertuaru. Można było także obejrzeć prezentację multimedialną o pięćdziesięcioletniej działalności zespołu, który może się poszczycić wieloma nagrodami i wyróżnieniami w konkursach, przeglądach i festiwalach na szczeblu gminnym, wojewódzkim i ogólnopolskim. Dla Jubilatów i gości wystąpił zespół wokalno-instrumentalny „Sentymentalne Serca” oraz „Kramska Kapela Podwórkowa”. Podczas Jubileuszu uczczono minutą ciszy pamięć nieżyjących już członków zespołu. Po części oficjalnej przyszedł czas na życzenia i gratulacje. .Długa kolejka ustawiła się na scenie, gdzie Jubilaci odbierali same ciepłe słowa i okolicznościowe upominki. Nie zabrakło również jubileuszowego tortu.

HISTORIA ZESPOŁU LUDOWEGO ”ŚWIĘTOJANKI”

Zespół ludowy „Świętojanki” działa od 1969 roku. Jest jednym  z  najbardziej utytułowanych licznymi nagrodami zespołów działających na terenie gminy Kramsk. Zespół działa pod patronatem Gminnego Ośrodka Kultury w Kramsku. Kierownikiem zespołu jest obecnie Pani Kazimiera Olejniczak.

Zespół od roku 2000 wystawia przedstawienia teatralno-obrzędowe propagując rodzimą tradycję, obrzędy i obyczaje.

W swoim okresie działalności na niwie teatru obrzędowego zespół opracował i wystawił wiele  udanych i nagrodzonych widowisk obrzędowych jak : „Wybijanie Żuru”,  „toasty rozmaite”, „Wianki na oktobe”. „Król pasterzy i królewna majowa”, „U trepiorza”, „U kowala”. Regionalny zwyczaj wybijania żuru został nagrany do II programu telewizji TVP. Wszystkie wystawione spektakle mają dużą wartość poznawczą dla młodego pokolenia oraz przybliżają i ochraniają tradycje wsi polskiej.

Ponadto zespół zdobył wiele czołowych miejsc i nagród na festiwalach i konkursach o zasięgu rejonowym, wojewódzkim i ogólnopolskim. W roku 2006 zespół brał udział w Międzywojewódzkim Sejmiku Teatrów Wiejskich  w Kaczorach, gdzie otrzymał nominację na Ogólnopolski Sejmik Teatrów Wiejskich w Tarnogrodzie ze spektaklem „U trepiorza”. Brał także udział  w Wojewódzkim Przeglądzie Folklorystycznym w Pobiedziskach, Międzypowiatowym  Przeglądzie Małych Form Teatralnych w Kazimierzu Biskupim,  Międzypowiatowym Przeglądzie Zespołów Ludowych w Wierzbinku, udział w Wielkopolskim Parku Etnograficznym na Lednicy.  Największym sukcesem zespołu był udział w Krajowym Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu nad Wisłą oraz  w Międzywojewódzkim Sejmiku Wiejskich Zespołów Teatralnych w Bukówcu Górnym.

Zespół poprzez swoje liczne występy godnie reprezentuje powiat i gminę Kramsk. Jest laureatem nagrody Ministra Kultury i Sztuki, którą otrzymał w 1997 roku za całokształt działalności artystycznej. Twórczość zespołu była  nagrana do Radiowego Centrum Kultury Ludowej w Warszawie i została wydana w wydawnictwie pt.”Folklor muzyczny województwa konińskiego”.

Zespół  brał udział w projekcie „Wybijanie żuru – zapis zwyczaju”  realizowanym przez Centrum kultury i Sztuki w Koninie.  W ramach projektu  zespół dokonał rekonstrukcji zwyczaju wybijania żuru. Spektakl ten nagrywany był w Skansenie Muzeum Okręgowego w Gosławicach oraz będzie sfilmowany i udostępniony szerokiemu odbiorcy,  w projekcie „Tam , gdzie łąki umajone” będącym opowieścią o kapliczkach na terenie gminy Kramsk. Został nagrany film o zwyczajach, spotykaniach przy kapliczkach i śpiewaniu pieśni religijnych. Bohaterami filmy byli członkowie zespołu Świętojanki.

W roku 2016 i 2018 zespół otrzymuje  I nagrody w Festiwalu Kultury Ludowej „ W stronę tradycji” w Kramsku i nominacja do 51 Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym, w największym festiwalu muzyki ludowej w Polsce, a udział w nim był ogromnym wyróżnieniem , by wystąpić na kazimierskiej scenie trzeba być najlepszym z najlepszych .

W 2019 roku  zespół obchodzi Jubileusz 50 lecia działalności artystycznej. 50 lat to bardzo długi okres, to na pewno lata piękne dla zespołu i bogato spędzone wśród społeczności lokalnej i nie tylko. To lata wypełnione wielkimi sukcesami i nagrodami.  Dotychczasowa twórczość zespołu wspaniale wpisała się w dobra kultury naszej gminy. Poprzez kultywowanie miejscowych zwyczajów zespół ludowy „Świętojanki” dał świadectwo swojego przywiązania do regionu i tradycji. To duma i artystyczna wizytówka naszej gminy. Zespół ludowy „Świętojanki” to wspaniały przykład żywotności amatorskiej twórczości artystycznej, która sięgając do autentycznej kultury narodowej  wciąż zadziwia, wzrusza i promuje gminę i powiat w województwie i w kraju.

Obecny skład zespołu :

  1. Pelagia Olejniczak – kierownik zespołu
  2. Adam Kołodziejczak – instruktor muzyczny
  3. Wiesław Adamczyk
  4. Zofia Grzesiak
  5. Józef Kropidłowski
  6. Izabella Antecka
  7. Ryszard Galon