19 listopada 2010

17 listopada br. w Kramsku, miało miejsce oddanie do użytku obiektu sportowego ORLIK. Na uroczystość przybyli: Stanisław Bielik - starosta powiatu konińskiego, Józef Karmowski - wójt gminy Kramsk, Leonard Paczesny - wicewójt gminy Kramsk, Przemysław Domagalski - dyrektor naszego GOK-u, dyrektorzy gimnazjum w Wysokiem - Andrzej Nowak i w Kramsku - Anna Piechocka, dyrektor szkoły podstawowej w Kramsku - Janusz Grzesiak, Halina Rogowska - sołtyska Kramska, Paweł Szafrański - komendant policji, Jan Górski - radny gminy Kramsk, Janusz Tomczak - podwykonawca obiektu z Miejskiego Zespołu Usług Projektowych w Koninie, Alicja Stefańska - nadzór inwestycyjny, Ania Tomalak - pozyskiwanie funduszy, Roman Rusin - prezes Stowarzyszenia Sportu i Rekreacji w Kramsku, wiceprezesi tegoż stowarzyszenia - Dariusz Kociszewski i Paweł Mikołajczyk oraz trener - Jacek Przybylski. Głównym wykonawcą obiektu jest GARDENIA Sport z Warszawy. Całkowity koszt budowy obiektu zamknął się kwotą 1.100.000 PLN. Kramski ORLIK to dwa boiska wielofunkcyjne o wymiarach 30 x 62 m oraz 19,1 x 32,1 i budynek socjalny.

Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali: Stanisław Bielik, Józef Karmowski, Roman Rusin oraz ksiądz Krzysztof Maciaszek, który również poświęcił nowy obiekt. Sukcesów sportowych oraz rozwijania tężyzny fizycznej życzył młodzieży starosta koniński, który na ręce gospodarza obiektu Marcina Olkowskiego przekazał komplet piłek. Podobne komplety z rąk wójta gminy otrzymały drużyny piłkarskie ze szkół w Wysokiem i z Kramska, które rozegrały mecz inauguracyjny zakończony wynikiem 2 : 1 dla Kramska. Były również puchary i podziękowania skierowane przez wójta Józefa Karmowskiego pod adresem tych wszystkich, którzy przyczynili się, aby obiekt powstał w tak rekordowym czasie. Dla całej przybyłej młodzieży była pyszna, wojskowa grochówka.

ORLIK jest obiektem ogólnodostępnym. Czynny jest codziennie od godz. 10.00 do 20.00.

Skip to content