19 marca 2009

W dniach 14 -15 marca  odbyły się warsztaty dla zespołów śpiewaczych oraz zespołów ludowych. Organizatorami warsztatów było Centrum Kultury i Sztuki przy współpracy Gminnego Ośrodka Kultury w Kramsku. Pierwszego dnia z zespołami spotkali się: Maria Witczak i Krystian Weber, instruktorzy z Centrum Kultury i Sztuki . Omówione zostały oferty regulaminowe, dobór repertuaru, interpretacja piosenek oraz kultura słowa. W niedzielę warsztaty z zespołami ludowymi przeprowadziła Magdalena Wasińska, etnomuzykolog z Poznania. Głównym tematem spotkania był dobór repertuaru oraz techniki wykonawcze. Zobacz foto (dwa ostatnie dzięki uprzejmości Pawła Hejmana).