24 grudnia 2009

Uzbierało się jeszcze trochę ciekawych wydarzeń przed Świętami. Być może oderwiecie się trochę od siedzenia przy stołach i świątecznego obżarstwa, i obejrzycie z przyjemnością kilka foto z różnych wydarzeń. Nasza orkiestra zagrała w kramskim liceum na Piernikowym Spotkaniu w dniu 15 bm. Było podniośle i świątecznie już prawie. Pyszny kompot i jeszcze lepsze ciasteczka. Zaprezentowała się też młodzież licealna przybliżając wszystkim zebranym tradycje związane ze świętami nie tylko u nas, ale i u naszych sąsiadów. Zobacz kilka foto oraz video (13,5 MB)
Orkiestrę oraz kilku artystów z naszym ośrodkiem związanych mieliśmy okazję podziwiać kolejny raz w dniu 18 bm. na Spotkaniu Opłatkowym w sali OSP Kramsk zorganizowanym przez wójta gminy Józefa Karmowskiego. Nię będę szczegółowo opisywał wydarzenia, albowiem na spotkaniu takim trzeba być żeby jej atmosfery doświadczyć. Niech więc ci, którzy zaproszeni byli, a na spotkanie nie dotarli  żałują, bo jest naprawdę czego. Kilka foto na otarcie łez oraz video (69 MB)
Niewątpliwym tegorocznym wydarzeniem dla DZIECI KUJAW było zaproszenie przez przewodniczącego rady powiatu Andrzeja Nowaka, na Spotkanie Opłatkowe w dniu 23 bm. do siedziby starostwa w Koninie. Nasze "gwiazdy" kolejny raz wypadły oczywiście znakomicie. Przy wypełnionej po brzegi sali konferencyjnej samymi VIP-ami i ślicznie zastawionym wigilijnym stole, zaśpiewały kilka kolęd ze swego repertuaru, co zostało nagrodzone burzliwymi oklaskami. Zobacz foto