30 listopada – Ginące zawody w CKiS

Głównym celem projektu była ochrona i upowszechnianie wiedzy na temat dawnych zawodów, poprzez utrwalenie portretów pracowni ginących zawodów i rzemieślników oraz realizację cyklu warsztatów dla dzieci w wieku szkolnym. Zadanie zakładało rejestrację filmową pracy w warsztatach i pracowniach twórców z regionu Wschodniej Wielkopolski, którzy kultywują tradycję, unikatowe rzemiosło, przejęli warsztat po rodzicach i pielęgnują ginące zawody. Dodatkowo zarejestrowany został spektakl „U trepiorza”, w wykonaniu Teatru Obrzędowego "Świętojanki" ze Święćca. Zapis spektaklu odbył się w charakterystycznej dla warsztatu scenerii, w której pracował trepiorz (wyrobnik wiejskich chodaków, butów na drewnianej podeszwie krytej skórą). Spektakl był oparty na motywach wspomnień aktora z Teatru Obrzędowego Świętojanki, który w młodości uczestniczył i pomagał przy pracach w warsztacie ojca. Obecnie zajęcie to powtórnie skazane jest na zapomnienie z uwagi na słuszny wiek aktorów, którzy nie mają swoich młodych naśladowców.
Celem zadania było również zapoznanie dzieci w wieku szkolnym z pracami wykonywanymi przez dawnych rzemieślników na wsi, które to prace obecnie mogą być na nowo przydatne i praktykowane. W ramach zadania odbyły się spotkania warsztatowe, które poprowadzili wymienieni twórcy dla wybranej grupy dzieci ze szkoły podstawowej w Koninie.
Materiał filmowy powstały podczas warsztatów oraz wizyt w pracowniach rzemieślników posłużył do nagrania filmu etnograficzno-edukacyjnego i wydany został na płytach DVD wraz z tekstem autorstwa etnografa nt. dawnych zawodów. W ten sposób powstał pakiet, z którego łatwo będzie korzystać w szkołach, na lekcjach poświęconych regionalizmowi, sztuce i wiedzy o kulturze Wschodniej Wielkopolski.
19 listopada br. w CKiS w Koninie odbył się premierowy pokaz filmu "U trepiorza - portrety ginących zawodów". Uczestniczyli w nim nasi artyści, wójt naszej gminy Józef Drop oraz dyrektor naszego ośrodka kultury Przemysław Domagalski. Film kilka dni później zaprezentowano również w Wiejskim Ośrodku Kulturalno-Oświatowym "Druh" w Święćcu. Zobacz: CKiS | Święciec

Skip to content