FESTIWAL KULTURY “W STRONĘ TRADYCJI”

3 lipca w amfiteatrze w Kramsku odbył się Festiwal kultury " W stronę Tradycji". Muzyka i śpiew rozbrzmiewały przez kilka godzin, a w tym czasie można było oglądać kolorową  wystawę „Tradycje w twórczości plastycznej”, czyli m.in. piękne pająki, serwety, obrazy na szkle, kwiaty z bibuły czy rzeźby, kupić rękodzieło na kiermaszu i delektować się pysznymi potrawami przygotowanymi przez wspaniałe Koła Gospodyń Wiejskich w Borkach "Czerwone korale"i Pąchowie. Warsztaty kujawskiego wysypywania wzorów piaskiem poprowadziła niezawodna i oddana ludowej kulturze pani Jadwiga Tyksińska.

Festiwal to jedno z najważniejszych wydarzeń w subregionie konińskim poświęcone lokalnym twórcom. To jedyny w swoim rodzaju przegląd różnorodnych form nawiązujących do regionalnego dziedzictwa, integrujący wszystkich kultywujących rodzimy folklor.

https://youtu.be/THaXNt5qaEY

 

Protokół  z obrad Jury Festiwalu Kultury „W Stronę Tradycji” Kramsk 3.07.2022 r.

Komisja Artystyczna w składzie:

dr Arleta Nawrocka-Wysocka – muzykolog z Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk
Elżbieta Sztamblewska – etnograf Muzeum Okręgowego w Koninie,
Krzysztof Pydyński – muzykolog, dyrektor PSM I i II st. w Koninie

po wysłuchaniu 11 zespołów śpiewaczych, 2 kapel ludowych, 9 solistów, 2 zespołów tanecznych, postanowiła przyznać:

W kategorii zespołów śpiewaczych:       

I Nagrodę

Zespołowi Ludowemu „Osieczanki” z Osieka Wielkiego – 800 zł ufundowane przez Centrum Kultury i Sztuki w Koninie
Zespołowi Ludowemu „Dobrowianki” ze Stowarzyszenia Kół Gospodyń Wiejskich w Dobrowie – 800 zł ufundowane przez Centrum Kultury i Sztuki w Koninie

II Nagrodę

Zespołowi Śpiewaczemu „Tradycja” z Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Malanowie -700 zł ufundowane przez Wójta Gminy Kramsk
Zespołowi Folklorystycznemu „Nadnerzanki” z Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Dąbiu – 700 zł ufundowane przez Centrum Kultury i Sztuki w Koninie

III Nagrodę

Zespołowi Śpiewaczemu „Lubonianki” z Gminnego Ośrodka Kultury w Kłodawie – 500 zł ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Koninie
Zespołowi Śpiewaczemu „Na swojską nutę” z Gminnego Ośrodka Kultury w Wierzbinku – 500 zł ufundowane przez Centrum Kultury i Sztuki w Koninie

Wyróżnienia

Zespołowi Śpiewaczemu „Jarzębinki” z Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Malanowie
Zespołowi Ludowemu „Kłodawiacy” z Gminnego Ośrodka Kultury w Kłodawie
Zespołowi Śpiewaczemu „Witowo” z Witowa
Zespołowi Śpiewaczemu „Kujawy Borowe” z Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Babiaku
Zespołowi „Kawęczyniacy” z Kawęczyna
200 zł ufundowane przez Centrum Kultury i Sztuki w Koninie

W kategorii kapel ludowych: 
Nagrodę „Kapeli Rodzinnej Cedzidłów” z Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Babiaku – 500 zł ufundowane przez Centrum Kultury i Sztuki w Koninie

Wyróżnienie Kapeli „To My” z Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Malanowie – 300 zł ufundowane przez Centrum Kultury i Sztuki w Koninie

W kategorii śpiewaków:
Nagrodę Halinie Pokrzywieckiej z Malanowa – 300 zł ufundowane przez Centrum Kultury i Sztuki w Koninie

Wyróżnienie Janinie Pakule z Malanowa – 200 zł ufundowane przez Centrum Kultury i Sztuki w Koninie

W kategorii instrumentalistów nagród i wyróżnień nie przyznano

W kategorii gawędziarzy:
Nagrodę Annie Kłodawskiej z Malanowa – 300 zł ufundowane przez Centrum Kultury i Sztuki w Koninie

Wyróżnienie Krystynie Cichej z Witowa – 200 zł ufundowane przez Centrum Kultury i Sztuki w Koninie

W kategorii zespołów tanecznych:
Nagrodę Zespołowi Tańca Ludowego „Kościelec” ze Stowarzyszenia Wspierającego Rozwój Kultury i Folkloru przy ZSRCKU w Kościelcu – 700 zł ufundowane przez Centrum Kultury i Sztuki w Koninie

W kategorii Mistrz i Uczeń
Nagrodę Duetowi „BABCIA I WNUCZKA” z Malanowa – 400 zł ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Koninie

Protokół z obrad Komisji Artystycznej Konkursu „Tradycje w Twórczości Plastycznej” w ramach Festiwalu Kultury „W Stronę Tradycji”

Komisja artystyczna w składzie:

Krystyna Mikołajczak – kulturoznawca Centrum Kultury i Sztuki w Koninie
Elżbieta Sztamblewska – etnograf Muzeum Okręgowego w Koninie
Krystian Weber – specjalista ds. programowych Centrum Kultury i Sztuki w Koninie

po obejrzeniu 48 prac 16 twórców postanowiła przyznać 5 nagród w wysokości 200 złotych następującym osobom:

 1. Mariannie Dobrowolskiej z Konina
 2. Mariannie Iwińskiej z Kramska
 3. Jadwidze Tyksińskiej z Kłodawy
 4. Małgorzacie Grześkiewicz z Tuliszkowa
 5. Teresie Brzosce z Koła

oraz 11 wyróżnień w wysokości 100 złotych:

 1. Grażynie Gołdych z Koła
 2. Mariuszowi Markiewiczowi z Cząstkowa
 3. Urszuli Ostrowskiej z Kłodawy
 4. Elżbiecie Matkowskiej ze Strzałkowa
 5. Henrykowi Jankowskiemu ze Szczepidła
 6. Jadwidze Piekarskiej z Kramska
 7. Alicji Pawłowskiej z Kłodawy
 8. Alinie Jabłońskiej z Brdowa
 9. Marii Gutowskiej z Kazimierza Biskupiego
 10. Zofii Sobieraj z Kramska
 11. Zosi Szołajskiej z Kłodawy

Nagrody i wyróżnienia zostały ufundowane przez Centrum Kultury i Sztuki w Koninie.

Gratulujemy wszystkim nagrodzonym!


 

Skip to content