FESTIWAL KULTURY ‘W STRONĘ TRADYCJI”

16 czerwca 2019 roku w Amfiteatrze w Kramsku odbył się Festiwal Kultury „W stronę Tradycji”. Wydarzenie jest  spotkaniem wielopokoleniowym i integruje  ludzi ze zdolnościami muzycznymi, tanecznymi, plastycznymi, których łączy wspólna pasja i misja pielęgnowania ludowej polskiej tradycji. W części konkursowej Festiwalu na scenie amfiteatru wystąpili : kapele ludowe, zespoły śpiewacze, soliści śpiewacy, soliści instrumentaliści, gawędziarze oraz zespoły taneczne. Prezentację w poszczególnych kategoriach oceniała profesjonalna komisja : dr Arleta  Nawrocka-Wysocka – muzykolog z Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk, Elżbieta Sztamblewska – etnograf z  Muzeum Okręgowego w Koninie, Piotr Kulka – kierownik Zespołu Folklorystycznego „Wielkopolanie, choreograf, manager kultury, ekspert w dziedzinie „kultura, sztuka, ochrona dóbr materialnych i dziedzictwa narodowego”.

Komisja po wysłuchaniu 13 zespołów śpiewaczych, 5 kapel ludowych, 0 zespołów stylizowanych, 9 solistów, 10 zespołów tanecznych, postanowiła przyznać:

W kategorii zespołów śpiewaczych:

I Nagrodę
Zespołowi Tradycja z Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Malanowie – nagroda 1000 zł ufundowana przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Zespołowi Na Swojską Nutę z Gminnego Ośrodka Kultury w Wierzbinku – nagroda 1000 zł ufundowana przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

II Nagrodę
Zespołowi Dobrowianki ze Stowarzyszenia Koła Gospodyń Wiejskich w Dobrowie – nagroda 600 zł ufundowana przez Starostwo Powiatowe w Koninie
Zespołowi Osieczanki działający przy OSP w Osieku Wielkim – nagroda 600 zł ufundowana przez Wójta Gminy Kramsk

III Nagrodę
Zespołowi Zgoda z Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej Gminy Przykona – nagroda 500 zł ufundowana przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Zespołowi Kiełczewianki z Kiełczewa Smużnego – nagroda 500 zł ufundowana przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Wyróżnienia
Zespołowi Świętojanki z Gminnego Ośrodka Kultury w Kramsku – wyróżnienie 300 zł ufundowane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Zespołowi Kujawy Borowe z Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Babiaku – wyróżnienie 300 zł ufundowane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Zespołowi Lubonianki z Gminnego Ośrodka Kultury w Kłodawie – wyróżnienie 300 zł ufundowane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Zespołowi Kalinianki z Gminnego Ośrodka Kultury w Wierzbinku – wyróżnienie 300 zł ufundowane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Zespołowi Nadnerzanki z Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Dąbiu – wyróżnienie 300 zł ufundowane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

W kategorii kapel ludowych:

Nagrodę
Kapeli Rodzinnej Cedzidłów
z Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Babiaku – nagroda 600 zł ufundowana przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Wyróżnienia 
Kapeli Łowijoki
z Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Malanowie – wyróżnienie 400 zł ufundowane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Kapeli To My z Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Malanowie – wyróżnienie 400 zł ufundowane przez Centrum Kultury i Sztuki w Koninie

W kategorii śpiewaków:

Nagrodę
Janinie Pakule
z Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Malanowie – nagroda 350 zł ufundowana przez Centrum Kultury i Sztuki w Koninie
Michałowi Borysowi Hryciukowi z Gminnego Ośrodka Kultury w Brzeźnie – nagroda 350 zł ufundowana przez Centrum Kultury i Sztuki w Koninie
Bożenie Żurawik z Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Dąbiu – nagroda 350 zł ufundowana przez Centrum Kultury i Sztuki w Koninie

Wyróżnienie
Katarzynie Matuszewskiej
z Gminnego Ośrodka Kultury w Kłodawie – wyróżnienie 300 zł ufundowane przez Centrum Kultury i Sztuki w Koninie

W kategorii gawędziarzy:

Nagrodę
Jadwidze Kowalskiej
z Kiełczewa Smużnego – nagroda 300 zł ufundowana przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Wyróżnienie
Mariannie Topolskiej
z Gminnego Ośrodka Kultury w Kłodawie – wyróżnienie 200 zł ufundowane przez Centrum Kultury i Sztuki w Koninie

W kategorii instrumentalistów:

Wyróżnienie:
Mirosławowi Kazimierczakowi
z Gminnego Ośrodka Kultury w Kłodawie – wyróżnienie 200 zł ufundowane przez Centrum Kultury i Sztuki w Koninie

W kategorii zespołów tanecznych:

I Nagrodę
Zespołowi Tańca Ludowego Kościelec
z Zespołu Szkół Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu – nagroda 1000 zł ufundowana przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Zespołowi Tańca Ludowego Uśmiech I ze Szkoły Podstawowej im. Bolesława Prusa w Liścu Wielkim – nagroda 1000 zł ufundowana przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

II Nagrodę
Zespołowi Tańca Ludowego Uśmiech II
ze Szkoły Podstawowej im. Bolesława Prusa w Liścu Wielkim – nagroda 600 zł ufundowana przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Zespołowi Tańca Ludowego Mały Kościelec z Zespołu Szkół Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu – nagroda 600 zł ufundowana przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

III Nagrodę
Zespołowi Regionalnemu Mały Babiak
z Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Babiaku – nagroda 400 zł ufundowana przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Wyróżnienia:
Zespołowi Tańca Ludowego Brudzewiacy
(grupa młodsza) z Gminnego Ośrodka Kultury w Kolnicy – wyróżnienie 300 zł ufundowane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Zespołowi Gromada ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Białych Górników w Kłodawie – wyróżnienie 300 zł ufundowane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Komisja artystyczna postanowiła zakwalifikować do 54. Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym Zespół Na Swojską Nutę z Gminnego Ośrodka Kultury w Wierzbinku.  

 

Podczas Festiwalu wręczono także nagrody w konkursie „ Tradycje w twórczości plastycznej” w ramach projektu „Ludowe Mecyje 2019 – edukacja, animacja, warsztat”.

Prace plastyczne, które miały charakter ludowy, jak i stylizowany  można było obejrzeć w świetlicy katechetycznej w Kramsku.

Komisja artystyczna w składzie:
Elżbieta Barszcz – kulturoznawca, etnolog – przewodnicząca komisji
Krystyna Mikołajczak – specjalistka ds. reklamy i marketingu z Centrum Kultury i Sztuki w Koninie
Julia Kuczmańska-Benec – plastyczka z Gminnego Ośrodka Kultury w Kramsku

po obejrzeniu 32 prac 11 twórców postanowiła przyznać 4 nagrody w wysokości 250 zł następującym osobom:

1. Jadwidze Tyksińskiej z Kłodawy
2. Teresie Brzosce z Koła
3. Halinie Ostrowskiej z Kłodawy
4. Mariuszowi Markiewiczowi

oraz 7 wyróżnień w wysokości 150 zł:

1.Elżbiecie Matkowskiej ze Strzałkowa
2. Jadwidze Piekarskiej z Kramska
3. Urszuli Ostrowskiej z Kłodawy
4. Alicji Pawłowskiej z Kłodawy
5. Henrykowi Jankowskiemu ze Szczepidła
6. Mariannie Dobrowolskiej z Konina
7. Mariannie Iwińskiej z Kramska

Nagrody i wyróżnienia zostały ufundowane przez Centrum Kultury i Sztuki w Koninie.

Dla miłośników rękodzieła artystycznego odbył się kiermasz sztuki ludowej, na którym swoje prace zaprezentowali regionalni artyści. Wśród twórców byli m.in : Piotr Staszak, Henryk Jankowski, Mariusz Markiewicz, Janusz wiśniewski, Łukasz Dzieciątkowski, Katarzyna Kołakowska – Frontczak oraz nasze lokalne twórczynie Marianna Iwińska i Zofia Sobieraj.

W ramach  Festiwalu odbyły się także otwarte warsztaty : sypania wzorów piaskiem, garncarskie, wikliniarskie, rzeźbiarskie, które doskonale poprowadzili regionalni twórcy. Dorośli, jak i dzieci , młodzież mieli okazję zapoznać się ze znikającymi zawodami oraz wykonać własnoręcznie prace plastyczną pod okiem mistrzów . Na zakończenie Festiwalu odbyła się potańcówka „Oj dana, dana” oparta na muzyce tradycyjnej i granej na żywo. Była to również doskonała okazja do spotkania z ludowymi  artystami i ludźmi nauki tańca. Zabawie towarzyszyło ognisko, gdzie uczestnicy Festiwalu piekli sobie kiełbaski.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skip to content