FESTIWAL “W STRONĘ TRADYCJI”

17 czerwca w Amfiteatrze w Kramsku odbyła się kolejna edycja Festiwalu Kultury „W stronę tradycji”. Organizatorami festiwalu byli Gminny Ośrodek Kultury w Kramsku i Centrum Kultury i Sztuki w Koninie. Festiwal rozpoczął się reprezentacyjnym narodowym tańcem – polonezem w wykonaniu stu mieszkańców gminy Kramsk. Tym uroczystym tańcem upamiętniono setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.

Następnie odbyła się część konkursowa festiwalu. Na kramskiej scenie zaprezentowali się : 12 zespołów śpiewaczych, 5 kapel ludowych, 3 zespoły stylizowane, 9 solistów oraz 10 zespołów tanecznych. Uczestników oceniała Komisja w składzie : Prof. Piotr Dahlig – muzykolog, etnograf, kierownik Katedry Etnomuzykologii w Instytucie Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego, Elżbieta Barszcz – etnograf, dyrektor Muzeum Okręgowego w Koninie oraz Piotr Kulka – folklorysta, tancerz i choreograf, kierownik artystyczny Zespołu Folklorystycznego „Wielkopolanie” w Poznaniu. Gminny Ośrodek Kultury w Kramsku reprezentowali w konkursie : Zespół Ludowy „Świętojanki”, który otrzymał I nagrodę w kategorii zespoły śpiewacze, w kategorii soliści I nagrodę otrzymał Wiesław Adamczyk członek Zespołu Ludowego „Świętojanki” natomiast wyróżnienie przypadło zespołowi „Dzieci Kujaw” w kategorii zespoły stylizowane. Nagrody dla laureatów ufundowali: Starostwo Powiatowe w Koninie, Wójt Gminy Kramsk , Centrum Kultury i Sztuki w Koninie oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Od wielu lat laureaci konkursu  reprezentują Wielkopolskę Wschodnią na Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym. Do przyszłorocznej 53 edycji Komisja zakwalifikowała Piotra Cedzidło, natomiast w kategorii zespołów śpiewaczych czekamy na werdykt.

Równolegle do prezentacji muzycznych odbywały się warsztaty : sypania wzorów piaskiem, garncarskie, wikliniarskie, rzeźbiarskie oraz edukacyjna akcja plastyczna dla najmłodszych, podczas której dzieci kolorowały wcześniej przygotowane rysunki przedstawiające obrzędy i rytuały oraz związane z nimi postaci. Najbardziej obleganym stanowiskiem były warsztaty garncarskie , które znakomicie poprowadził Łukasz Dzieciątkowski. Dzieci samodzielnie mogły ulepić dzbanuszek na kole garncarskim i zabrać swoją pracę do domu. Dużym także zainteresowaniem cieszyły się warsztaty wysypywania wzorów piaskiem. W tej dziedzinie  doskonale radziły sobie także  dzieci przy wsparciu Jadwigi Tyksińskiej.

Integralną częścią festiwalu był konkurs „Tradycje w twórczości plastycznej”. Na konkurs twórcy ludowi dostarczyli prace: pająki i kwiaty z bibuły, rzeźby, obrusy, hafty, serwety, które można było obejrzeć w sali katechetycznej obok amfiteatru. W tym konkursie Komisja najwyżej oceniła prace Haliny Ostrowskiej i Mariusza Markiewicza.

Imprezie towarzyszył kiermasz sztuki ludowej. Swoje prace prezentowali artyści i twórcy, laureaci konkursów o charakterze ludowym. Można było podziwiać i kupić prace :  Marianny Iwińskiej ,Henryka Jankowskiego i Mariusza Markiewicza – rzeźby, Józefa Dziesiątkowskiego – garncarstwo, Janusza Wiśniewskiego – kosze wiklinowe, Marianny Dobrowolskiej i Aliny Jabłońskiej – hafty, Zofii Sobieraj i Jadwiga Piekarskiej– hafty, Katarzyny Kołakowskiej – Frontczak – rękodzieło artystyczne oraz prace dzieci ze Środowiskowego Ogniska Wychowawczego TPD w Kramsku pod kierunkiem pani prezes Julii Benec – Kuczmańskiej.

Organizatorzy nie zapomnieli o kulinarnym akcencie. Potrawy przygotowały : Katarzyna Mikorska ze sołectwa Barce, Halina Rogowska ze sołectwa Kramsk oraz Jolanta Mikołajczyk ze sołectwa Wysokie.

Festiwal jest wydarzeniem wielopokoleniowym integrującym ludzi połączonych wspólną pasją. By utrwalić więzi odbyła się potańcówka „Oj dana, dana” poprowadzona żywiołowo przez grupę „Tańce blisko ziemi” oraz Kapelę Kociny. Przy dźwiękach prawdziwych instrumentów bawili się juniorzy i seniorzy.