FESTIWAL KULTURY „W STRONĘ TRADYCJI”

Twórcy ludowi , kapele, soliści zgłaszajcie udział w Festiwalu Kultury „W stronę tradycji" 

Po raz czwarty Centrum Kultury i Sztuki w Koninie będzie realizować projekt LUDOWE MECYJE, zainicjowany w 2017 r. by wspierać zjawiska związane z kulturą tradycyjną funkcjonującą na terenie subregionu konińskiego. Tym razem, ze względu na wyjątkową sytuację w kraju, zadanie zostanie zrealizowane w drugiej połowie roku.

Projekt rozpocznie się Festiwalem Kultury „W stronę tradycji”, podczas którego prezentują się zespoły i twórcy nawiązujący w swojej aktywności muzycznej, tanecznej czy plastycznej do lokalnego dziedzictwa. To wydarzenie integrujące przedstawicieli wszystkich pokoleń, dla których istotne jest ocalanie rodzimego folkloru.

W związku z realizacją projektu CKiS ogłasza nabór do Festiwalu, który odbędzie się 5 września w Kramsku. Do udziału zaprasza:

- twórców ludowych zajmujących się rękodziełem: prace wraz z kartą zgłoszenia należy dostarczyć do 24 sierpnia, do GOK-u w Kramsku

- ludowe zespoły taneczne i dziecięce grupy folklorystyczne: karty zgłoszenia do 24 sierpnia, na adres CKiS w Koninie,

- gawędziarzy, solistów śpiewaków, solistów instrumentalistów, kapele ludowe, zespoły śpiewacze, zespoły stylizowane: karty zgłoszenia do 24 sierpnia, na adres CKiS w Koninie.

Organizatorami Festiwalu są: CKiS w Koninie oraz GOK w Kramsku.

Ważne informacje www.ludowemecyje2020.ckis.konin.pl oraz www.ckis.konin.pl

Projekt „LUDOWE MECYJE 2020 – edukacja, animacja, warsztat” dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Współfinansowanie: Samorząd Województwa Wielkopolskiego.

Głównym celem projektu „LUDOWE MECYJE 2020 - edukacja, animacja, warsztat” jest wspieranie zjawisk związanych z kulturą tradycyjną funkcjonującą na terenie niespójnego etnograficznie regionu konińskiego. Zadanie obejmuje warsztaty dla kapel, ludowych zespołów tanecznych i śpiewaczych, instruktorów i nauczycieli, prezentację folkloru dziecięcego, młodzieżowego i dorosłych, wystawę rękodzieła artystycznego oraz przekazanie praktycznej umiejętności w zakresie ochrony unikatowego zjawiska, jakim jest kujawskie sypanie wzorów piaskiem. Jedną z ważniejszych części projektu będzie Festiwal Kultury W STRONĘ TRADYCJI. Elementy projektu przysłużą się integracji zaangażowanych w podtrzymywanie tradycji ludowych zespołów z odbiorcami.

Skip to content