KONCERT JUBILEUSZOWY ZESPOŁU “DZIECI KUJAW” i KRAMSKIEJ KAPELI PODWÓRKOWEJ

Dnia 4 października 2019 roku w sali OSP w Kramsku odbył się Koncert Jubileuszowy zespołu "Dzieci Kujaw" oraz Kramskiej Kapeli Podwórkowej, który był podsumowaniem realizowanego projektu przez  Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Kultury w Gminie Kramsk. Stowarzyszenie to we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Kramsku zakończyły realizację projektu „ Wydanie publikacji promujących dorobek kulturalny amatorskiego ruchu artystycznego na terenie Wielkopolski Wschodniej. W ramach zadania zostały nagrane i wydane dwie płyty CD promujące dorobek kulturalny zespołów Dzieci Kujaw i Kramskiej Kapeli Podwórkowej działających przy Gminnym Ośrodku Kultury w Kramsku z okazji 10-lecia ich działalności oraz  nagranie wspólnego filmu o zespołach. Celem przedsięwzięcia była promocja, wspieranie i rozwój kultury lokalnej oraz ochrona dziedzictwa kulturowego. Realizacja projektu wpłynęła na rozwój amatorskich zespołów artystycznych i umożliwiła promocję i ochronę dorobku kulturalnego i lokalnych tradycji.  Wydane płyty miały swoją premierę podczas koncertu jubileuszowego. Projekt realizowany był w ramach projektu grantowego „Promocja obszaru Stowarzyszenia Wielkopolska Wschodnia” współfinansowana ze środków Unii Europejskiej, w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

W wykonaniu zespołu Dzieci Kujaw usłyszeliśmy utwory promujące płytę : OBEREK, JA KUJAWIAK, KUKUłECZKA, W MOIM OGRÓDECZKU, LIPKA, CZEMU ŻEŚ MNIE MATULEŃKO, KOŁO MEGO OGRÓDECZKA ORAZ KUJAWIAK.

Kramska Kapela Podwórkowa wykonała utwory z nowej płyty pt. "Przyszedł dzień": "Pozory mylą", "Gdy tańczę z tobą", "Maleńka Ewo".

Jubilaci zachwycali swoim śpiewem nie obyło się bez gromkich braw i bisu. Zgromadzona publiczność mogła skosztować toru jubileuszowego oraz obejrzeć film o historii i  działalności artystycznej zespołu Dzieci Kujaw oraz Kramskiej Kapeli Podwórkowej. Film został przygotowany przez Firmę Polonia TV Studio Iwonę i Andrzeja Michalaków.

Ten wspaniały dzień był też okazją do wręczenia podziękowań  przez dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury Pana Przemysława Domagalskiego zespołom artystycznym, instruktorom, pracownikom  oraz osobom wspierającym działalność GOK.