KONKURS RECYTATORSKI Z OKAZJI NARODOWEGO CZYTANIA

REGULAMIN

 KONKURSU RECYTATORSKIEGO

DLA UCZNIÓW

SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJALNYCH, ŚREDNICH                

ORAZ OSÓB DOROSŁYCH

Z okazji 100 – lecia odzyskania przez Polskę  niepodległości oraz Narodowego Czytania „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego

„ Niepodległa – malowana wierszem i prozą”

 1. ORGANIZATOR :

Gminny Ośrodek Kultury w Kramsku, ul. Rynek 4a, 62-511 Kramsk

 1. TERMIN I MIEJSCE KONKURSU :

8 LISTOPADA 2018 ROKU GODZ.12.00

GMINNY OŚRODEK KULTURY W KRAMSKU

 1. CELE KONKURSU:
 • uczczenie 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę,
 • kształtowanie dumy z tożsamości narodowej,
 • popularyzowanie wśród uczniów i mieszkańców gminy postaw patriotyzmu,
 • inspirowanie uczniów i mieszkańców gminy do działań na rzecz ojczyzny i społeczeństwa,
 • uwrażliwianie na piękno polskiego słowa zamkniętego w tekście literackim,
 • włączenie się w Ogólnopolską Akcję Narodowego Czytania „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego”.
 1. WYMAGANIA KONKURSOWE:
 • Konkurs jest imprezą otwartą , w której udział mogą wziąć dzieci , młodzież oraz osoby dorosłe ze szkół podstawowych , klas gimnazjalnych, szkół średnich i powyżej .
 • Tematem przewodnim konkursu jest hasło „Niepodległa – malowana wierszem i prozą”.
 • Każdy z uczestników wybiera wiersz lub fragment prozy z Antologii Niepodległości przygotowane przez kancelarię Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Narodowego Czytania 2018 .
 • Wykaz utworów z Antologii Niepodległości – załącznik nr 1
 • Teksty utworów dostępne są na stronie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Narodowe Czytanie 2018 .
 • Czas trwania fragmentu prozy nie może przekroczyć 5 minut.
 • Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie lub przesłanie karty zgłoszeń dostępnej poniżej lub na fb Gok Kramsk na adres: Gminny Ośrodek Kultury w Kramsku  ul. Rynek 4a, 62-511 Kramsk.
 • Każda szkoła może zgłosić 5 uczestników z kategorii wiekowej.
 • Zgłoszenia przyjmowane będą w terminie do dnia 31 października 2018 roku
 1. KRYTERIA OCENIANIA:
 • Utwory będą oceniane przez Komisję powołaną przez organizatora w trzech kategoriach wiekowych:

− szkoły podstawowe kl. V - VIII

−  gimnazja   kl. III i szkoły średnie

− osoby indywidualne dorosłe

 • Kryteria oceny utworów:

− poprawna interpretacja wybranego wiersza i prozy

− ogólny wyraz artystyczny

− kultura słowa

− znajomość tekstu

- dobór repertuaru

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE:
 • Udział w Konkursie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu oraz wyrażeniem zgody
  na przetwarzanie danych osobowych uczestnika przez Organizatora w zakresie niezbędnym
  do przeprowadzenia Konkursu .
 • Sprawy nieobjęte regulaminem rozstrzyga organizator.

                                     SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE

                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

           Załącznik Nr 1

Lista 44 tekstów Antologii Niepodległości

 

 1. Józef Ignacy Kraszewski, Stara baśń, tom II, rozdz. 8
 2. Anonim, Bogurodzica.
 3. Jan Kochanowski, Kto mi dał skrzydła, kto mię odział pióry…[w:] tegoż, Pieśni, ks. I, nr 10.
 4. Mikołaj Sęp Szarzyński, Pieśń IV: O cnocie szlacheckiej[w:] tegoż, Rytmy albo wiersze polskie.
 5. Piotr Skarga, Kazania sejmowe, [tu:] Kazanie wtóre: O miłości ku ojczyźnie i o pierwszej chorobie Rzeczypospolitej, która jest z nieżyczliwości ku ojczyźnie [fragment od słów: „Dwoje przedniejsze rozkazania, umierając Pan Jezus…”; do słów: „…zatonie, i z nim my sami poginiemy”].
 6. Jan Chryzostom Pasek, Pamiętniki, [fragment: Rok Pański 1683; od słów: „Tak i wiedeńska forteca…”; do słów: „nie zapomniawszy jeszcze łaźni, którą im anno 1673 sprawił pod Chocimiem nad Dniestrem”].
 7. Wespazjan Kochowski, Psalmodia polska, [tu:]Psalm XXVI: Pienie wdzięczności za zwycięstwo wiedeńskie.
 8. Szymon Starowolski, Lament utrapionej Korony Polskiej[od początku aż po fragment poetycki włącznie].
 9. Anonim, Odważny Polak na marsowym polu[pieśń konfederatów barskich].
 10. Ignacy Krasicki,Święta miłości kochanej ojczyzny.
 11. Franciszek Karpiński, Żale Sarmaty nad grobem Zygmunta Augusta, ostatniego polskiego króla z domu Jagiełłów.
 12. Józef Wybicki, Pieśń Legionów Polskich we Włoszech.
 13. Cyprian Godebski, Wiersz do Legiów polskich(1805).
 14. Aleksander Fredro, Trzy po trzy[od początku utworu do słów: „Jeden z nich tylko wrócił do Francji – i na własnej grzędzie pędził w niedostatku dnie starości i cierpienia. Napoleona już nie było”].
 15. Alojzy Feliński, Boże, coś Polskę.
 16. Adam Mickiewicz, Do matki Polki.
 17. Karol Boromeusz Hoffman, Wielki Tydzień Polaków, czyli opis pamiętnych wypadków w Warszawie od dnia 29 listopada do 5 grudnia 1830 r., Warszawa 1830, tu: fragment o nocy belwederskiej, s. 23-32 (wyd. Warszawa 1915), [fragment od słów: „Dzień ten był 29 Listopada 1830 roku…”; do słów: „Dnia 30 Listopada, około godziny 8-ej rano powitaliśmy jutrzenkę oswobodzenia Polski”].
 18. Adam Mickiewicz, Dziady cz. III, scena I [opowiadanie Sobolewskiego; fragment od słów: „Czy nie ma nowin z miasta…”; do słów: „Nie tak świętą, ni wielką, lecz równie niewinną”].
 19. Adam Mickiewicz, Księgi pielgrzymstwa polskiego, wstęp , rozdz. I-III, VI.
 20. Adam Mickiewicz, Pan Tadeusz, ks. XII [koncert Jankiela; fragment od słów: „Było cymbalistów wielu…”; do słów: „On, czapkę zdjąwszy, wodza rękę ucałował” (wersy: 642-761)].
 21. Juliusz Słowacki, Grób Agamemnona.
 22. Zygmunt Krasiński, Psalm miłości[wersy: 1-179; 378-431] [w:] tegoż, Psalmy przyszłości.
 23. Cyprian Kamil Norwid, Moja piosnka II.
 24. Eliza Orzeszkowa, Nad Niemnem, tom II, rozdz. IV [mogiła powstańców styczniowych; fragment od słów: „– Proszę stanąć i naokoło spojrzeć – głosem cichszym niż zwykle rzekł Jan”; do słów: „… wiecznego pod ziemią gorzenia i wyrzucania na świat niewidzialnych iskier?”].
 25. Adam Asnyk, Póki w narodzie myśl swobody żyje.
 26. Henryk Sienkiewicz, Potop, ks. II, rozdz. 14 [obrona Jasnej Góry].
 27. Maria Konopnicka, Pieśń o domu.
 28. Roman Dmowski, Myśli nowoczesnego Polaka[Wstęp].
 29. Stanisław Wyspiański, Wyzwolenie[modlitwa Konrada, akt II; fragment od wersu 1348: „Pamiętam, niegdyś wchodziłem…”; do wersu 1509: „…błogosław czyn i rzeszę!”].
 30. Józef Piłsudski, O wartości żołnierza Legionów, Lwów, 5 sierpnia 1923.
 31. Leopold Staff, Polsko, nie jesteś ty już niewolnicą!
 32. Eugeniusz Małaczewski, Koń na wzgórzu, rozdz. IV.
 33. Jan Lechoń, Piłsudski.
 34. Stefan Żeromski, Przedwiośnie[fragment o „szklanych domach”; od słów: „Dlatego
  do Polski – mówił – że tam się zaczęła nowa cywilizacja”; do końca tego podrozdziału].
 35. Kazimierz Wierzyński, Zstąp, Duchu Mocy.
 36. Aleksander Kamiński, Kamienie na szaniec, rozdz.: Pod Arsenałem.
 37. Krzysztof Kamil Baczyński, Mazowsze.
 38. Czesław Miłosz, W Warszawie.
 39. Jan Paweł II, Homilia w czasie Mszy św. na placu Zwycięstwa(Warszawa, 2 czerwca 1979).
 40. Krzysztof Jan Kasprzyk, Postulat 22[pieśń strajkowa z sierpnia 1980].
 41. Andrzej Kijowski, Co się zmieniło w świadomości polskiego intelektualisty po 13 grudnia 1981 roku?[fragment od słów: „Czuliśmy to latem 1980 roku, że dzieje się coś, czego dotychczas nie było…”; do słów: „…i kochał ten charakter w innych i w sobie samym” [w:] tegoż, Rachunek naszych słabości.
 42. Zbigniew Herbert, Raport z oblężonego miasta[wiersz z tomu pod tym samym tytułem].
 43. Jarosław Marek Rymkiewicz, Rozmowy polskie latem 1983 roku[rozmowa z panią Żabką; fragment od słów: „Pani jest ze wschodu, pani Żabko…”; do słów: „To Mickiewicz ją obraził”].
 44. Wojciech Wencel, Epigonia[wiersz z tomu pod tym samym tytułem].

Do pobrania:

https://drive.google.com/open?id=1NKYoxNjHc_6vupQZ9Dmcd6vTsN-2LTa-