Muzyczna wywiadówka

Muzyczna wywiadówka stała się już tradycją w naszym ośrodku kultury. To uroczyste zakończenie roku organizowane jest od lat przez Pawła Ciesielskiego oraz Karolinę i Roberta Żurańskich - naszych instruktorów od nauki gry na instrumentach oraz śpiewu. Jest okazją do krótkiego zaprezentowania postępów w nauce a jednocześnie uczy młodych artystów obycia scenicznego. O tym, że proponowane formy nauki cieszą się z roku na rok większą popularnością niech świadczy ilość przybyłych na uroczystość rodziców. Na scenie zaprezentowało się 30 młodych wykonawców i wokalistów, którzy mieli okazję zaprezentować przed zebraną widownią swoje umiejętności. Tak więc były burzliwe oklaski, kwiaty oraz dyplomy.
Nad przebiegiem uroczystości czuwał Paweł Ciesielski, a pomagały mu Karolina Żurańska i Katarzyna Bąk.