PROJEKT „PODZIEL SIĘ PASJĄ”

projekt

PROJEKT „PODZIEL SIĘ PASJĄ” W RAMACH PROGRAMU KULTURA LUDOWA I TRADYCYJNA  „DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW  MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZU PROMOCJI KULTURY”

 W dniach od 01.04.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. Gminny Ośrodek Kultury w Kramsku realizował zadanie „Podziel się pasją” , które było dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Funduszu Promocji Kultury.

W ramach realizacji zadania odbyły się zajęcia rzeźbiarskie skierowane dla wszystkich mieszkańców gminy Kramsk. Celem zadania było ożywienie i popularyzacja zanikającej dziedziny rękodzieła ludowego, jaką jest tradycyjne rzeźbiarstwo, ze szczególnym uwzględnieniem przemian zachodzących we współczesnej twórczości ludowej oraz przekazanie wiedzy na temat tradycji rzeźbienia w gminie Kramsk oraz umiejętności rzeźbienia.  Zajęcia prowadziła lokalna rzeźbiarka pani Marianna Iwińska. Całkowity koszt zadania wyniósł 25.300 zł , w tym : dotacja M KiDN – 18.700 zł, środki własne 6.600 zł.