ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE ONLINE

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Kultury w Gminie Kramsk w dniach od 02.09.2020 do dnia 30.11.2020 roku realizowało zadanie z zakresu  kultura, sztuka , ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego „Zajęcia artystyczne online”. W ramach przedsięwzięcia odbyły się zajęcia nauki gry na instrumentach dla początkujących i zaawansowanych .Zadanie skierowane było dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Kramsk i gminy Ślesin. Dzięki realizacji oferty dzieci i młodzież miała stworzone warunki i dostęp do edukacji muzycznej  i  dalszej  jej kontynuacji , co pozytywnie wpłynęło na  ich rozwój  umiejętności w okresie pandemii  Zadanie realizowane było dzięki dofinansowaniu ze środków Powiatu Konińskiego.

Skip to content