24 grudnia 2013- Koncert bożonarodzeniowy

Koncert bożonarodzeniowy wpisał się już na trwałę w kramską tradycję. Odbywa się tuż przed świętami Bożego Narodzenia na sali w Centrum Pracy Twórczej. W tegorocznym koncercie na scenie zobaczyliśmy: ks. prałata Sławomira Kasprzaka ze swoimi wikariuszami Piotrem Stannym i Łukaszem Przelazłym, Agatę Kołodziejczak - radną gminy Kramsk, Kasię Kałużną - nauczycielkę śpiewu z Zespołu Szkół w Wysokiem, zespół "Sentymentalne serca", Kramską Kapelę Podwórkową oraz Dzieci Kujaw. Występ poprzedziła ceremonia wręczenia nagród w konkursie na anioła bożonarodzeniowego, w którym udział wzięły dzieci ze szkół i przedszkoli z terenu naszej gminy. Konkurs odbył się pod patronatem wójta gminy, zaś przewodniczącą jury była Jolanta Warzych - zastępca wójta. Oprócz nagród duża część uczestników konkursu otrzymała z rąk wójta wyróżnienia.
Potem na scenie królowała już tylko muzyka i śpiew. Aranżacja kolęd i ich wykonanie przypadło kramskiej publiczności do gustu, która burzliwymi oklaskami nagradzała wykonawców. Klimatu całości dodawali prowadzący koncert młodzi uczniowie z kramskiego gimnazjum. Na zakończenie wójt gminy oraz Przemysław Domagalski - dyrektor ośrodka kultury, życzyli wszystkim przybyłym radosnych świąt oraz optymizmu w nadchodzącym Nowym Roku. Od siebie zaś dodam, że mnie optymizmem powiało, kiedy widziałem jak przed koncertem dostawiano krzesła by wszyscy, którzy na koncert przyszli mogli wygodnie usiąść. Takiej frekwencji na uroczystościach organizowanych w przyszłym roku życzę wszystkim organizatorom. Podczas koncertu podsumowano również realizację projektu "Zajęcia warsztatowe dla dzieci, młodzieży i seniorów przy Gminnym Ośrodku Kultury w Kramsku". Celem projektu była edukacja i podwyższanie kwalifikacji artystycznych mieszkańców obszaru Wielkopolski Wschodniej. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, w ramach realizacji Osi 4 Leader PROW na lata 2007 - 2013, działanie 4.13" Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju". Zobacz: foto   

Skip to content