12 czerwca – ARS 2014

5 czerwca br. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Kleczewie odbyły się eliminacje do 16-ego Ogólnopolskiego Przeglądu Artystycznego Ruchu Seniorów „ARS 2014” w Bydgoszczy. Wśród 30 uczestników biorących w nich udział były nasze "Sentymentalne serca" wraz ze swoim instruktorem Adamem Kołodziejczakiem. Komisja Artystyczna w składzie: Wenancjusz Kurzawa – profesor Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, przedstawiciel Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Seniorów, Hanna Kubacka-Kujawińska – instruktorka ds. recytacji Centrum Kultury i Sztuki w Koninie, Krystian Weber – instruktor ds. muzyki i folkloru Centrum Kultury i Sztuki w Koninie po obejrzeniu wszystkich prezentacji postanowiło zakwalifikować do 16-ego Ogólnopolskiego Przeglądu Artystycznego Ruchu Seniorów „ARS” 2014 następujących wykonawców: Eugenię Chojnacką z Gminnego Zespołu Instytucji Kultury – Koźmin Wielkopolski, duet wokalny „Ty i ja” z Gminnego Zespołu Instytucji Kultury – Koźmin Wielkopolski, Janinę Bednarską z Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Sompolnie, chór „Melodia” z Ośrodka Kultury w Pobiedziskach, zespół wokalno-instrumentalny „Tradycja” z Centrum Kultury i Sztuki w Malanowie, Janinę Pakułę z Centrum Kultury i Sztuki w Malanowie, Urszulę Belkę ze Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów oraz Złotowskiego Stowarzyszenia Kulturalnego - Złotów, zespół wokalny „Jutrzenka” z Konińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej – Klubu Mieszkańców w Koninie, zespół taneczny „Seniority” z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pile oraz chór męski „Orły Białe” z Zakładowej Organizacji Związkowej Międzyzakładowego Związku Zawodowego Pracowników Grupy Kapitałowej ENEA w Poznaniu. Organizatorami imprezy byli Centrum Kultury i Sztuki w Koninie oraz Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Kleczewie. Zobacz foto