5 lutego 2009

W szczelnie wypełnionej sali GOK-u odbyły się gminne eliminacje Konkursu Recytatorskiego dla szkół podstawowych. Wzięło w nich udział 26 uczestników ze szkól naszej gminy. Komisja w składzie: Andrzej Kotłowski, Anna Mizerna i Olga Kubska postanowiła zakwalifikować następujących  uczestników do eliminacji rejonowych: Gabrielę Juszczak i Julię Wałowską z Patrzykowa, Paulinę Maciejewską z Wysokiego, Klaudię Lange z Anielewa, Nikolę Dębowską z Patrzykowa, Anitę Maciejewską z Wysokiego oraz Marikę Karbowską z Patrzykowa. Wyróżnieni otrzymali nagrody książkowe zaś wszyscy uczestnicy pamiątkowe dyplomy ufundowane przez dyrektora ośrodka. Zobacz foto

Skip to content