gromadzenie księgozbioru • opracowywanie księgozbioru • udostępnianie księgozbioru • prowadzenie rejestru wpływu książek • prowadzenie rejestru ubytków książek • prowadzenie rejestru czytelników • sporządzanie statystyki dziennej wypożyczeń i odwiedzin • sporządzanie sprawozdań statystycznych • przygotowywanie planów pracy • prowadzenie ksiąg inwentarzowych • opracowywanie zestawień bibliograficznych • prowadzenie kartotek osobowych • opracowywanie księgozbioru regionalnego • przygotowywanie selekcji księgozbioru • działalność kulturalno-oświatowa • współpraca z organizacjami i instytucjami.

Skip to content