prowadzenie księgowości w GOK w Kramsku • zatwierdzanie wszystkich operacji finansowych i majątkowych • prowadzenie księgi inwentarzowej Ośrodka • opracowywanie preliminarzy budżetowych i rocznego planu finansowego • bieżący nadzór i kontrola prawidłowości prowadzenia gospodarki finansowej i materiałowej • opracowywanie okresowych analiz z realizacji planu finansowego • prawidłowe gospodarowanie majątkiem ośrodka.

Skip to content