15 marca 2013 – Zajęcia warsztatowe – podsumowanie projektu

Gminny Ośrodek Kultury w Kramsku realizował w dniach od 03.01.2012 roku do 31.12.2012 roku projekt „ZAJĘCIA WARSZTATOWE DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I SENIORÓW PRZY GMINNYM OŚRODKU KULTURY W KRAMSKU”. Celem głównym przedsięwzięcia była edukacja i podwyższanie kwalifikacji artystycznych mieszkańców obszaru Wielkopolski Wschodniej. W ramach projektu realizowane były zajęcia malarskie, rzeźbiarskie, nauki gry na instrumentach dętych drewnianych i blaszanych, wokalne dla dzieci i młodzieży, wokalne dla seniorów – piosenka ludowa, wokalne dla seniorów – piosenka biesiadna.
Projekt współfinansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów wiejskich w ramach realizacji osi 4 Leader PROW na lata 2007-2013, działanie 4.13”Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”. Zobacz foto