18 stycznia 2012 – Zajęcia warsztatowe – ruszamy!

Gminny Ośrodek Kultury w Kramsku zaprasza na „Zajęcia warsztatowe dla dzieci, młodzieży i seniorów przy gminnym Ośrodku Kultury w Kramsku”. Szczegóły na plakacie.
Warsztaty współfinansowane są ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach realizacji osi 4 Leader PROW na lata 2007-2013, działanie 4.13 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” .