24 października 2013 – Mój przyjaciel robot

MÓJ PRZYJACIEL ROBOT to warsztaty techniczne dla dzieci pozwalające na odkrywanie, wyrażanie i dzielenie się pomysłami, ucząc przez doświadczenie. Korzystając z zestawów edukacyjnych tworzone są dla uczestników atrakcyjne warunki do nauki opartej o eksperyment, stymulującej ciekawość świata i pozwalającej realizować tematy związane z techniką, przyrodą, matematyką i kompetencjami językowymi. Scenariusze warsztatów realizowane są metodą projektu i zostały oparte o ciekawe i zabawne przykłady z życia codziennego.
Adresatem warsztatów technicznych dla dzieci MÓJ PRZYJACIEL ROBOT są uczniowie szkół podstawowych oraz gimnazjalnych. Podczas realizacji przygotowanego materiału dzieci będą ćwiczyć takie umiejętności jak: przewidywanie wyników, przeprowadzanie eksperymentów, dokonywanie pomiarów, zapisywanie, opracowanie i przedstawianie wyników pracy. Dwa takie spotkania odbyły się już w naszym GOK-u w dwie kolejne środy miesiąca. Zapraszamy do uczestnictwa. Zobacz foto

Skip to content