Monthly Archives: Grudzień 2018

ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Kultury w Gminie Kramsk w dniach od 01.06.2018 do dnia 30.11.2018 roku realizowało zadanie z zakresu  kultura, sztuka , ochrona dóbr kultury  i dziedzictwa narodowego : Wspieranie przedsięwzięć mających na celu prezentację dorobku artystycznego i kulturalnego regionu dla dzieci i młodzieży „Zajęcia artystyczne dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Kramsk…
Więcej »

Skip to content